základní koncept projektu

 

 

Základní koncept projektu

Tři hlavní pilíře projektu

1.       Pravidelný pořad, v kterém hosté odpovídají na zásadní existenční otázky kdo jsme A proč tu jsme. V první fázi půjde zejména o mezináboženský dialog, kde na stejné základní existenční otázky budou odpovídat nejvlivnější náboženské a fylozoficcké skupiny. Záměrem aktivity, je nalézt společnou fylozofii k tomu jak může probíhat celoplanetární mír, harmonie a spolupráce.

2.       Praktický průvodce. Multifunkční médium, jehož hlavní náplní bude tvořit konkrétní návody, recepty, projekty, řešení jak tvořit nebesa na zemi.

Pilíře praktického průvodce budou pravidelné pořady a media + nejvyditelnější část celého projektu – jakésy srdce, jež bude vše spojovat – festival, na kterém proběhnou soutěže, z kterých vznikne kniha a výstava, která bude celý rok šířena a podporována oslavamy z planetární meditací. Veškeré zisky, budou tvořit nadaci, jež bude podporovat konkreétní manifesty, projekty a osobní seberealizace.

 

3.       Planetární meditace. Pravidelné telepatické propojování v přesné momenty úplňků, novoluní, rovnodennosti a slunovratů. Tato aktivita bude zejména pěstovat nové přívětivé vědomí a klima na planetě zemi. Součástí bude energetická ochrana a podpora celého projektu. Důležitou součást by měly hrát vědecké výzkumy  a experimenty se skupinovou meditací a mentálním působením, modlidbou. Výsledky těchto výzkumů by měly sloužit i jako propagace celého projektu a jeho šíření. Např. Krátké hezké video, kterak zázračně tato technika něco způsobila a následná pobídka se do projektu přidat.

 

Celý projekt je vymýšlen v evolučním duchu, principů perpeta mobile, kde projekt sám sebe tvoří. Tedy ve chvíly, kdy projekt najde určitou stabilitu a soběstačnost, je stvořen ve všech ohledech jako samoregenerační nano organismus, jež trvale roste jako strom krok za krokem do nebe...a zároveň koření v matce zemi. Jeho hlavní ideou je že planeta země je živá bytost, na které je milióny forem života, která každá má svou úlohu. Mezi tyto formy života patří člověk a jeho lidský kmen, jakožto jeden zregeneračních organismů velké matky, zahradník planety země a anděl pro vše živé.

DÓMÉNOU projektu je teorie, víra, předpoklad, že každý člověk má svůj vlastní kontakt ze jsoucnem. Každý člověk je originál. Každý člověk v sobě nese dar, svůj potenciál, životní nadání a poslání. V těchto jednotlivých darech se ukrývá nový svět. Nebesa na zemi, by rádi pomáhly lidem tento dar oběvit a skládat tyto zrealizované dary jako puzzle v obraz nového harmonického světa, kde lidská rodina žije v absolutní harmonii z přírodou. Svět v kterém již neexistují peníze, který překonal všechny potíže počátku 21. Století. Svět do kterého se rodí lidé, kteří jsou zde vítáni jako krásný zázrak z nebe, jež v sobě nese do světa další krásný dar, při naší nekonečné cestě v tvoření ráje na zemi.

 

 

Soutěž vizí budoucnosti a projektů

Kniha, festival a nadace, kočovná výstava a přírodní oslavy.

Každý rok proběhne v termínu kolem mezinnárodního dne země 22.4 festival NEBESA NA ZEMI.

Na tomto festivalu proběhne finále v soutěži, v které se budou hledat vítězové kategorií. Vítěze budou volit návštěvníci festivalu. Volební hlas bude zakoupený lístek na festival. Část peněz ze vstupenky půjde do festivalového banku. Tento bank bude tvořit nadaci, která bude vydávat finanční ocenění vítězným projektům + další hospodaření se zdroji k podpoře různorodých seberealizací. Do tohoto banku-nadačního fondu, budou plynout veškeré přijmy projektu. Jednou z aktivit této nadace bude hledat nový způsob výměny energie a zrušení peněz.

Soutěž - dvě základní kategorie

1. nejhezčí vize budoucnosti (fantazie- ve formě komiksů, obrazů a filmů), které by

inspirovaly ke tvorbě skutečných nápadů, vynálezů a projektů.

2. skutečné nápady, vynálezy a projekty .

 

Obě tyto kategorie budou mít 12 společných témat:

1. odpad a ekologická stopa člověka

2. globální stav a problémy životního prostředí

3. společnost a její fungování, globalizace, projekty budoucnosti, politika, nové světové

systémy,nová infrastruktura, proměna politiky, financí, medií komplexní transformace

4. ekologické stavitelství, přírodní architektura

5. zahrada, ekologické zemědělství a jeho produkty, péče o přírodu

6. zdroje energie, nové technologie

7. automobilismus a doprava

8. inspirace (návod) pro člověka ve 21.století, jak žít ekologicky

» ekologická domácnost, drogerie » ekologický život ve městě » ukázka životního stylu v

přírodě (rodina, ekodomeček, zahrada)

9. žena – alternativní ekologická péče o krásu

10. zdraví a strava – alternativní medicína, přírodní

léčitelství, biopotraviny

11. pedagogika a nové pedagogické směry, člověk a jeho schopnosti – fyzické,

mentální a spirituální

12. zábava a odpočinek

 

Ve všech 12 tématech festivalu v obou kategoriích budou vybrány tři nejlepší nápady,

které postoupí do hlavní soutěže bez tématického zařazení.

V ní budou oceněny 3 nejzajímavější vize budoucnosti a 3 nejpřínosnější skutečné

projekty

**************************************************

Jak projekt poroste, v knize by mohli být zobrazeny i všechny postupující vize a projekty. Tedy 12 témat ve dvou kategoriích...je vedle hlavní soutěže, dalších 36 projektů a vizí v obouch kategoriích.

tedy

každý rok

36 nových nápadů, vynálezů a způsobů jak tvořit osvícenou novou civilizaci

36 nových inspiračních vizí, jak by jsme se mohli dále vyvýjet

 

 

Kniha bude nadále obsahovat doplňující informace o stavu planety k danému roku a speciální reportáže z festivalu, jako různá poselství apod. a dalších doplňujících soutěží a aktivit, jež může být třeba hudební soutěž na festivalu z které bude ke knize hudební CD. Kalendář planetárních meditací...apod.

+

DRUHÁ ČÁST KNIHY BUDE (pro sponzory) PLACENÁ INZERCE SLUŽEB A PROJEKTŮ, jež nabízejí všemožná řešení v duchu projektu.

...

Kniha bude nadále zpracována do výstav. V těchto výstavách bude také prostor pro sponzory – placenou inzerci.

Tato kniha a výstava bude iniciována na letní slunovrat, při planetárním schromáždění z planetární meditací na podporu těchto projektů a vizí.

Od slunovratu vyjede auto z kočovnou výstavou, jejíž součástí bude prodej a šíření knihy. Bude se účastnit festivalů, jarmarků, pořádat vlastní minifestiválky.  Součástí této kočovné výstavy, bude pořádání přírodních oslav z planetární meditací.

Zpočátku se dá očekávat, že bude jezdit jedno auto po ČR. Je v plánu projekt šířit do zahraničí a dále po celé planetě. Z tohoto hlediska, je možné že bude jezdit po celé planetě mnoho podobných automobilů.  V případném rozšiřování projektu se počítá s tím že každá oblast by potřebovala své vlastní regionální soutěže a zároveň i tak celý projekt bude pracovat z tématem decentralizace a otevřen kreativním flexibilním reformám.

Veškerý výtěžek z projektu bude využit na provoz projektu (tedy i třeba ocenění pro organizační tým..atd) a zejména pro tvoření nadačního fondu.

Tento nadační fond, vedle soutěží, bude mít hlavní náplň podporu individuálních seberealizacích a podporu projektů jež se snaží tvořit z našeho světa krásné místo pro život. Soutěž, poté bude jakýmsi hlavním produktem nadace, v níž se budou objevovat zejména různá celosvětová opatření a řešení.

Celý projekt je nastaven tak, aby sám sebe tvořil, tedy, aby příchozí nápady byli přímo v projektu a na projektu aplikovány. Z tohoto hlediska, z dlouhodobé perspektívy i samotné vedení a směřování tohoto projektu bude podléhat tomuto sebetvořícímu procesu a tím se dá očekávat že v budoucnu , tento koncept a řízení tohoto projektu bude vylepšeno, zreformováno a vyvinuto do dalších úrovní.

 

****

Představ si osvícenou společnost, kde lidé přijaly svou spirituální i pozemskou podobu ...kde využívají svého ducha...a jsou si vědomi i chrámu svého těla...

Představ si svět kde se člověk vyvynul do jedné globální rodiny...kde hospodaří s celosvětovými zdroji z vědomím že planeta země je živá bytost, které jsou lidé vděčný a starají se o ní...

Představ si svět, kde se lidská populace spojila v jedenu velkou rodinu a do této rodiny zahrnula i všechny ostatní bytosti na planetě zemi...a dokonce přijala i svou roli v celém vesmíru...

lidská rodina, jako zahradníci země a andělé pro všechny živé bytosti, které na ní žijí...

 

.....představ si že v řekách teče voda...nejen díky moderním čističkám, které jsou v každém mlýně...které krom technického čištění i skrze výzkum dr. Emotta vodě zpívají pozitivní vibrace...a skrze další vynálezi jako jsou křišťály které vodu energetizují...rituály které lidé pro vodu dělají...ale i proto že si jí váží a nevypouští tam nečistoty....

Představ si svět, kde v řekách teče křišťálově čistá voda.....

 

kde se liidská kůltura snaží maximálně splynout s přírodu...kde lidská archytektura oslavuje nádheru přírodní rozmanitosti...a tak se obydlí buď snaží být úplně neviditelná...

 

...či se snaží maximálně kopírovat přírodu a doplňovat jí...a tak vznikají obydlí která vypadají jako kdyby byli součást země...a některé domy jsou i přímo živé...různě kombinovaný živý strom z hlínou a slámou...apod....

...na střechách vznikly permakulturní zahrady... využívá se např. nano bio energie ...různé solární panely ve tvaru listí a stromů....

 

kořenové čističky....silnice ve městech zmizeli do podzemí...a auta mají motory na principu fotosyntézi která čistí vzduch...

.......peníze již prakticky neexistují...neb je všeho dostatek...restaurace a obchody zdarma....člověk věří ve svůj spirituální rozměr a zaměřuje se na realizaci svého potenciálu, jímž poté slouží celku

člověk využívá i poznání že je energetická bytost - čakry...a tak i s tím různě pracuje...například jsou kluby kde se různě může energeticky nabíjet...

....nad věcmi které společnost vytváří se uvažuje z celé hluboké šíře existence věci...zda skutečně slouží v kompletním obrazu

toho kým se lidi cítí být a čím vnímají život na planetě zemi a celkově a v konečném schématu čím je planeta země ve vesmíru

 

 a tak třeba lidé vědomě odmítají některé věci třeba jen kvůli luxusu...neb třeba našli inspiraci u indiánů...rudého člověka...který také odmítl spostu věcí, kvůli prostotě ducha...ale hledí na lidskou kůlturu globálně...těží z každé moudrosti jež během evoluce na planetě zemi vznikla...

černé, žluté, bílé , rudé rasy...spojily moudroust a vytvořili novou kůlturu 

která využívá toho nejlepšího co se za celý proces evoluce člověk naučil

a tuhle moudrost posouvá dále

 

jedna z prvních věcí kterou tahle osvícená společnost řešila na počátku 

21 století

bylo 

EKOLOGICKÁ STOPA , ODPAD ČLOVĚKA

 

VS.

VYŠÍ CÍLE LIDSKÉHO A PLANETÁRNÍHO ŽIVOTA

 

a tak v těchto časech hledali ty nejmodernější , nejužitečnější

a zároveň

nejosvícenější nápady...

***

Pojďmě naši pozornost věnovat změně, a vystupňovat naši sílu, kuráž a odhodlání pro zrození Nového světa.
Světa, ve kterém víme, že nejsme odděleni, ale že jsme propojeni, kde nejsme vládci světa, ale kde jsme dětmi přírody, jejími partnery a léčiteli, světa, kde měnou, pro kterou pracujeme nejsou peníze nebo moc, ale Láska.


Jsme Tvořivé, Magické, Zařivé bytosti, a když propojíme svoje Srdce, naše vize a naše činy dohromady, tak jak se otočí kolo roku, můžem s ním skutečně otočit i svět.
Andrew Bartzis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.planetarnimeditace.webnode.cz

www.nebesanazemi.webnode.cz