VIZE PROJEKTU

 Aktivity NEBES NA ZEMI jsou hnány silou která věří v lidského ducha..v jeho tvořivého génia...měřítkem onoho génia néní  to kolik má tato bytost titulů...ale co tvoří, jaký mají smysl a také použití v praxi...

 

 

KAŽDÝ JE GÉNIUS, AVŠAK SOUDÍME-LI RYBU PODLE TOHO JAK LEZE NA STROM, PAK STRÁVÍME CELÝ ŽIVOT V DOMĚNÍ ŽE JE NESCHOPNÁ.

ALBERT EINSTEIN

PRAVÝM ZNAKEM INTELIGENCE NEJSOU VĚDOMOSTI, ALE PŘEDSTAVIVOST.

ALBERT EINSTEIN

HRA JE JEDEN Z NEJEFEKTIVNĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ JAK ZJEDNODUŠIT ŽIVOT,PŘESNĚ TO JSME DĚLALI JAKO DĚTI, ALE V DOSPĚLOSTI JSME SI HRÁT ZAPOMĚLI.

ALBERT EINSTEIN

HRA JE RADOST. UČENÍ PŘI HŘE JE RADOSTNÉ UČENÍ.

JAN AMOS KOMENSKÝ

 

NECHT TI CO ŘÍKAJÍ ŽE NĚCO NEJDE, NERUŠÍ TY CO TO DĚLAJÍ.

 

více o zajímavých pedagogických přístupech moudrakocka.cz

 

 
 
*
 
 
 
 
****************************************************
 

VÍTEJ

níže je popsana vize co se na těchto stránkách chystá..vše je napůl v procesu krystalizace..tudíž jasná vize zraje při realizaci

V zásadě v sobě tento projekt snoubí několik zásadních témat

 

 

1 téma 

 je filozofie, odpovědi na zásadní otázky existence a poselství pro svět..tyto poselství a odpovědi budete tvořit vy, my...prostě všichni kdo se zapojí a budou chtít sdílet své zkušenosti a to jak to cítí.

v první vlně bych rád tyto otázky položil představitelům

křesťanské cesty

budhistické cesty

židovské cesty

muslimské cesty

hare krišna cesty

hinduistické cesty

taoistické cesty

samurajské cesty

šamanské cesty

jogínské cesty

kung-fu cesty

léčitelské cesty

new age cesty

***

 

někdy obraz určité vize, řekne více než složitě popsaný koncept- viz inspirace ve dvou obrazech

poté pokračoval dál ....

mám představu že vznikne pravidelný video pořad, kde pravidelně budu tyto otázky pokládat

lidem ze všech oblastí života

z různých kruhů jako je politika, věda, sport...umění, léčitelství...duchovní učitelé...

..ale zejména jezdit i po světě po různých zajímavých ekologických a evolučních projektech ....

 

*u eko projektů apod...budu současně točit pořad i druhý, kde vedle pokládání těchto otázek, budu točit i reportáže o projektech viz. téma 2

* a u toho ideálně, když to bude třeba zrovna ekologická komunita

pořádat přírodní oslavy z telepatickou meditací - viz. téma 3

 

 

........................

Na otázky budete moci odpovídat i přímo vy, k tomu určené rubrice...

 

Otázky

 

1. Proč existujeme

2. kdo jsme?

3. Jaký je smysl života?

4. Proč existuje bolest a utrpení?

5. Existuje Bůh? Jak si ho máme představit, jako co? Jako jakousi energii? Či postavu?

6.Existuje ráj? Nebo něco co by se tím dalo nějak nazvat? Buďte prosím co nejspecifičtější.

7. Existují andělé? Jak si je máme představit? Jaký je jejich konkrétní význam?

8. Existují nějaké další podobné elementární bytosti, jako tzv. skřítci a víly?Jak si je máme představit? Jaký je jejich konkrétní význam?

9. Existují nějaké další takové bytosti, jako bytosti světla ?

10. Existují vedle planety země jiné civilizace ve vesmíru?

11. Co se děje po smrti?

12. Existuje reinkarnace?

13. Existuje ďábel? Či nějaká podobná entita, jako nepřátelské mimozemské bytosti?

14. Existuje peklo? Jak vypadá? Co se tam děje?

15. Jak se můžeme bránit? Co můžeme dělat?

 

......................

 

16. Jak máme přistupovat k sexu?

17. Jak máme přistupovat k drogám? Případně, kde je nějaká hranice...co je v pořádku...co ne....či vše je v pořádku a záleží na přístupu atd? cukr, tejn, kofejn...nikotín..marihuana...

přírodní šamanské rostliny - ajahuaska, magické houby...LSD...OPIUM...atd...

18. Jak přistupovat k jídlu? Zejména pak k jezení masa? Co si myslíte o utrpení zvířat ve velkochovech? Co si myslíte o lidech kteří se údajně živí jen energií- pranou?

19. Jak se bavit? Je například něco špatného na heavy metalové muzice? ROCK N ROLL?

20. Je možné spojit civilizaci a přírodu? Je člověk schopen žít v harmonii s přírodou? Jak?

 

...............

 

21. Existuje nějaký návod na život? Nějaká pravidla? Nějaká přikázání? Nějaký řád, podle kterého bychom měli žít?

 

22. Jaký je současný stav světa? Jak vnímáte naší situaci ted a tady, naší dobu, planetu zemi.

 

23. Má člověk nějaké schopnosti? Jako že může svými myšlenkami ovlivňovat realitu? Nějaké, tzv. mystické a magické schopnosti?

 

24. Máme energetická centra? čakry? Auru? Jak to funguje? Nebo je to nesmysl?

 

25. Co si myslíte o skupinové meditaci, či modlitbě, telepatickém propojení, posílání energie nějakým směrem?

 

26. Moment úplňku, novoluní, rovnodennosti a slunovratu, je na celé planetě ve stejnou chvíli. Je dobrý záměr se vždy v tento moment jako lidská rodina na 10 minut propojit a kolektivně se pomodlit za náš svět? Mohlo by něco takového nějak ovlivnit náš svět?

 

27. Zapojíte se? Budete se těchto planetárních meditací účastnit? Jak?

 

28. Měl/a by jste nějaké poselství lidstvu? Něco co by jste chtěl/a lidem vzkázat?

 

29. Váš vzkaz lidstvu, max. ve třech větách?

30.Jste šťastný ? Co je to co vás činí šťastný...či co by vás učinilo šťastného?

31.Váš nejkrásnější zážitek?

32. Kdyby jste měl neomezenou moc, absolutně nic by nebylo nemožné...a mohl jste vytvořit svět podle svých představ...prostě absolutně bez jakýchkoli omezení a hranic...měl by jste možnost vytvořit svět podle svých nejkrásnějších představ...podle vašich nejhlubších tužeb...úplně svobodně...jak by tenhle svět vypadal?

33. Kdyby se teď před vámi objevil stvořitel a řekl...splním ti jakékoli tři přání...co by to bylo?

 

34. Kdyby jste mohl žít život podle svých představ...mít svůj život snů...jak by takový život vypadal?

35. Dokážete si představit, že vaše pravda, je subjektivní, že vše může být ještě úplně jinak...že za vaším dosaženým poznáním je další úroveň, za kterou je další a další...po té největší radosti, euforii, extázi...ještě hlubší a radostnější úroveň....nekončící nirvána prohlubování krásy?

 Více zde: https://nebesanazemi.webnode.cz/sdilena-moudrost/otazky/

 

 
 
 
****************************************************
 

2 téma 

 praktické kroky k realizaci, manifestaci ve všech oblastech a směrech života, prostě jak idealy realizovat. Zvláštní důraz bude kladen zejména na praktické návody jak žít v souladu s přírodou

praktický průvodce

Hlavním záměrem průvodce je vytvořit recepty jak
řešit současné problémy a návody které umožňují harmonický život. Naším záměrem je poskytnout komplexního
 průvodce pro současného člověka s návody, jakými způsoby může člověk v dnešní době a podmínkách žít
v souladu nejen se svým okolím, ale i sám se sebou.
 Naším mottem bude spojovat technologický pokrok, evoluci
s přirozenou živou přírodou.
 
 
V těchto návodech se mohou objevovat domy postavené z přírodních materiálů, vybavené vlastní čističkou,
vlastní elektrárnou na několik způsobů, s originálním řešením recyklace a eliminace odpadů, speciální nízkonákladové izolační
systémy, komplexní soběstačnost…atd…
 
..nové vědecké poznatky o tom, jak vytvářet živou zahradu, kde je možné komunikovat s rostlinami a sklízet úrodu
po celý rok … 
 
... automobily a různé dopravní prostředky poháněné vodou, elektřinou, vzduchem.
 
Různé evoluční objevy o schopnostech člověka, o fungování mozku, o skrytých potenciálech,
o nových přístupech, nové cesty,
přehled historických pohledů na podstatu člověka, filozofické směry, duchovní nauky,
odhalování tajemství, prosvětlování zastaralých názorů a dogmat.
 
Různé novodobé vizionářské pohledy na fungování společnosti, nové společenské uspořádání, nové politické systémy
 
A možná se dočkáme i perpetua mobile… =o)
 
 
  

TÉMATA PRŮVODCE


1.odpad a ekologická stopa člověka


2. globální stav a problémy
životního prostředí


3. společnost a její fungování,
globalizace, projekty
budoucnosti, politika, nové světové

systémy,nová infrastruktura, proměna politiky,

 financí, medií,komplexní transformace


4. ekologické stavitelství, přírodní
architektura

5.zahrada, ekologické zemědělství a
jeho produkty, péče o přírodu


6. zdroje energie, nové technologie


7. automobilismus a doprava


8. inspirace (návod) pro člověka ve
21.století


(jak žít ekologicky)


» ekologická domácnost, kosmetika


» ekologický život ve městě


» ukázka životního stylu v přírodě


(rodina, ekodomeček, zahrada)


9. medicína a strava


» alternativní medicína, přírodní
léčitelství


» biopotraviny


10. žena - alternativní ekologická
péče o krásu


11. pedagogika a nové pedagogické
směry


12. soběstačnost, přírodní moudrost,
lidová tvorba, řemesla, zručnost


13. zamyšlení nad člověkem a světem


otázky existence a smyslu života,
spiritualita


člověk a jeho schopnosti - fyzické i
mentální a spirituální


 světové kultury, filozofie,
duchovní směry


14. pravidelné telepatické
propojování a působení


15. výzkum skupinové meditace a
modlitby, telepatie a mentálních sil


energetická pole a frekvence


16. kreativní zábava, hry, umění,
hudba...různé soutěže


17. tvorba médií, časopisů,
magazínů, festivalů, oslav, setkání, dílen


18. nadace, hledání projektů budoucnosti
a pomáhání v realizaci


 


 

 

 

 

 

 
 
 
 
****************************************************
 

3 téma

 výzkum telepatického skupinového působení a pravidelná skupinová meditace a modlitba - propojení a podpora v realizaci našich záměrů

PLANETÁRNÍ TELEPATICKÁ MEDITACE A MODLITBA 

 

Této meditace se může zúčastnit jakákoliv bytost, jakéhokoliv vyznání, víry, rasy, národnosti,

věku, pohlaví i životní situace a fyzického stavu. To co nás spojuje je láska v našem srdci, jakožto všudypřítomná univerzální energie

 

 

 

 

Každý moment 

úplňku

- moment kdy je měsíc plně odkrytý (12krát až 13krát v roce)

novoluní

- měsíc je zcela zakrytý zemí (12krát až 13krát v roce)

začátek léta-červen

slunovrat

 

-slunce je nejblíže zemi-nejdelší den a nejkratší noc v roce

začátek zimy-prosinec

-slunce je nejdále od země-nejdelší noc a nejkratší den v roce

Rovnodennosti

 

 

 

 

 

začátek jara - březen

začátek podzimu - září

v obou případech je den a noc stejně dlouhý

 

 

probíhá na celé planetě ve stejnou chvíli. Časy jsou sice po světě různé-z hlediska časového pásma, ale onen astronomický okamžik je stejný pro celou planetu Zem. Je to ideální příležitost se pravidelně telepaticky propojovat. Takovéto pravidelné propojení se stejným záměrem, třeba i jen po 10 minut, by mohlo vyrůst ve velké světové hnutí, které by velice jednoduchou, účinou a hlavně mírumilovnou formou mohlo významě ovlivňovat momentální děje na naší zemi. Postupně je vědecky prokazováno, že společné telepatické či mentální působení způsobuje velice zajímavé výsledky. Stejně tak síla modlitby. 

SYNERGIE

znamená spolupráce, společné působení. Označuje situace, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než součet účinků jednotlivých složek. Někdy se symbolicky vyjadřuje jako 

1+1=3

Lidé,kteří by se pravidelně telepaticky propojovali v jeden okamžik po celé planetě, modlící se za pozitivní vývoj naší situace, by mohli mít velice silný vliv na to jak bude vypadat budoucnost.

www.planetarnimeditace.webnode.cz

 

 

 

***

 

 

tyto stěžejní témata budou v sobě kloubit další důležité téma

KREATIVITA, SEBEVYJÁDřENÍ, INDIVIDUÁLNÍ DARY, RADOST

HUDBA, UMěNÍ, UčENÍ SE

tedy prostor pro každého přispět do diskuze a také spoustu různých

tvořivích interaktivních způsobů jak přispět svým kouskem vesmíru,

různé hry jako tvoření vizí budoucnosti

ale i

velké planetární schromáždění

nadaci jež by měla podnítit tvorbu projektů které by tato nadace - totiž my,vy,všichni - podporovala

různé projekty a vize budoucnosti

no a v neposlední řadě

seriály, reportáže, magazíny

hlavní plánované seriály

a) videomagazín kdy toulavá kamera bude objíždět různé zajímavé místa a osobnosti

a klást jim otázky z rubriky - POSELSTVÍ PRO SVěT

b) videomagazín praktického průvodce - jedním z hlavních rysů průvodce by měly být informace o ekologické stopě nabízených receptů..atd..tedy každý návod jež se objevý v této rubrice, by zjevně i prošel kamerovým reportážním testem...to se týkýá zejména nabídky produktů a služeb od různých firem...to by znamenalo že kdyby zde někdo například nabízel ekologický mycí prostředek naše kamera by se za ním rozjela a natočila celý proces výrobi od úplného zdroje...tedy jít do jádra původu všech ingrediencí, kde se berou..jakou jdou cestou do výrobi, co se poté děje při výrobě...až ke spotřebiteli, jeho užitku a spokojenosti a nakonec návratu do přírody..tedy jaký je konec tohoto produktu po použití

c)již souvisí z bodem b) , tedy zkoušení všech vašich receptů před kamerou

.........

 

dále je připravován dětský komiksový časopis

v duchu ABC a ročníková kniha s tématikou projektu NEBESA NA ZEMI

.................

A PAK pravidelné seriály na fb...pravidelné příspěvky na různá témata praktického průvodce

 

.....................

projekt (web) by rád měl svou verzi v anglickém jazyce s anglickou webovou adresou a fb stránkami -oba weby by se navzájem podporovali

další jazyky také vítány

 

..................................

 

JAKÁKOLIV POMOC, JAKÁKOLIV NaBÍDKA K ZAPOJENÍ SE K TVOřENÍ PROJEKTU

velice vítána

 

zejména

* finanční pomoc - zde

* jakákoliv pomoc s výrobou webu

* oprava pravopisu a překlad do AJ

* MODERÁTOR NěKTERÝCH RUBRIK

*KORDINÁTOR WEBU

 

 
*
 
Naší zem jsme nezdědily od našich předků, půjčily jsme si ji od našich dětí.
 
 
 
****************************************************