la belle verte - planetární schromáždění

oslava letního slunovratu

NOVOHRADSKÉ HORY 20-21.6.2017

 ......planetární setkání rada starších..jsou voláni šamani-nky, léčitelé-lky, světlonoši-nošky, mírumilovní duhový bojovníci světla a lásky a kdokoli z celé planety k účasti na rituálech k celosvětové transformaci, k poradnímu kruhu z mluvící holí a otevření brány do dalších úrovní bytí planety země  

Letní slunovrat probíhá
na konci června, začátek léta. V tento okamžik je slunce nejblíže k planetě
zemi za celý rok. V tento čas k zemi proudí nejsilnější světelné energie, je to
vrcholný čas světla na zemi, nejdelší den v roce a nejkratší noc.

začátek oslavy - 20.června  večer - oheň, bubnovačka, tanec

***

v přesný moment slunovratu telepatická planetární modlidba a meditace

21. června 2017      6 hodin a 25 minut ráno.

www.planetarnimeditace.webnode.cz

***

setkání v poradním  medicínském kruhu s mluvící holý

21.června 2017 12.00


hlavní oslava - Novohradské hory

GPS - zde

pozvánka na akci a více info ( fb )- zde

************

současně s oslavou na louce v Novohradských horách, bude probíhat oslava a meditace v KLUBU PROPOJENÍ v Praze.
Celý večer bude probíhat program a ráno v přesný moment meditace. Poté pro zájemce od 11.00 se přejde do parku stromovka a bude možnost se účastnit AZTÉCKÉHO TANCE

klub propojení
zde
 aztécký tanec

zde 

  ********************


LA BELLE VERTE


 oheň se zapálí již v úterý večer 20.6 ...hudební nástroje, chuť tančit....  sebou...
program je volný...asi budeme i hodně pronášet modlidby...k ránu přichystáme hostinu...možná i tance universálního míru...či jiné...a poradní kruh...z ohněm a mluvící holí...možná již večer z úterý na středu...nebo ve středu v poledne
kDYŽ SE NAJDE NĚKDO KDO BY INICIOVAL POTNÍ CHÝŠI...vedle louky jsou krásná jezera k očistné koupely po sauně

v blízkosti místa je kemp -   - www.campveveri.ic.cz . Kemp s akcí není nijak propojen, tedy případná reservace chtičky, pokoje...atd...vlastní iniciativa

....................................................................................................
LA BELLE VERTE
PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM

Kromě ranní meditace v přesný astronomický moment, néní program nijak určen. V tento moment( v průběhu příprav se tak může změnit) néní žádný kontakt z místem, z toho důvodu, je možné počítat z všemožnými průběhy setkání, včetně přesunu do jiných prostorů.

setkání v poradním medicínském kruhu
  20.6 večer v podvečerních hodinách bude zapálen poradní oheň
RITUÁL
přivezte si své šamanské a léčitelské schopnosti...budeme celou noc ukotvovat planetární setkání, ale i novou realitu..
Budeme otevírat bránu

hudební nástroje a chuť tančit sebou
celou noc bude možno vzít část programu...udělat rituál...pronést modlidbu...předvést nějakou techniku

kolem ohně bude prostor (případně uděláme v blízkosti oltář) kde bude možno zapalovat svíčky, pronášet modlidby, pálit očistné vůně, dávat dary...dávat dary k ranní hostině

HLAVNÍM POSLÁNÍM LETOŠNÍHO SETKÁNÍ JE ZASADIT SEMÍNKO. INICIACE. Ideálně pro setkání v příštím roce. Další vize je stavba velkého medicínského kameného kruhu k tanci jednoho srdce, ideálně realizovaného o slunovratu 2018.

medicínský kamený kruh na okoři, jež je inspirací pro vytvoření této brány na této louce

https://www.orgo.cz/viewtopic.php?f=12&t=960

Bude udělán rituál, vyslání záměru a pozvání k planetárnímu setkáni  o slunovratu 2018 do všech světových stran. Výzva bojovníkům z celé planety k účasti na celosvětové transformaci. Otevření brány do dalších úrovní prožívání bytí na planetě zemi.

https://nebesanazemi.webnode.cz/inspirace/myticke-volani/

v přesný moment slunovratu telepatická planetární modlidba a meditace

  21. června 2017 6 hodin a 25 minut ráno.

poté by jsme mohli slavit...raní hostina...

ideálně když se povede zrealizovat nějaké tance
www.tancime.cz

podle průběhu večera....(tedy jestli se nějak sejdeme a jestli třeba již neproběhne večír) ...

by mohl být 21.6
v 12.00 zahájen poradní kruh...z mluvící holí...

rada starších....sedneme v kruhu...mluvit bude ten co bude držet v ruce hůl...hůl se bude posílat v kruhu...

budeme se bavit o tom co se děje zrovna na planetě zemi...jestli jsou zde nějaké potíže a co s nimi...navrhnout řešení a konkrétní kroky...

předpokládaná hlavní témata jsou


Hlavní téma
letošního planetárního setkání je téma mimozemských civilizací, kruhy v obilý...a zda je reálné, vytvořit oficiální světové veřejné, médiama sledované pozvání k přistání a uvítání mimozemských bytostí na planetu zemi. PŘÍPADNĚ - vytvořit konrétní plán kroků a úkolů jež jsou k tomu zapotřebí.oficiální pozvání . Kdyby se našla bytost, která by cítila poslání, toto setkání iniciovat již na tomto setkání, nechť se ozve.
2. téma - odhalení tajných informací v archývech - zejména pak informace o nových technologiích, které jsou údajně zavřené v trezoru a utajené. Zvláštní poté pozornost k vynálezům a objevům - GENERÁTOR VOLNÉ ENERGIE (výzva přinest před kamery funkční přístroj), AUTO NA VZDUCH či VODU, LÉKY NA NEMOCI JAKO JE RAKOVINA A AIDS.
3. téma - PŮSOBENÍ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI NA PLANETĚ ZEMI, odpad, možnosti transformace.
4. téma - POSESTVÍ SVĚTU - NA SETKÁNÍ BY MĚLO VZNIKNOUT POSELSTVÍ, KTERÉ SE ZTRANSFORMUJE DO RŮZNÝCH MEDIÁLNÍCH PODOB - VIDEO, KNIHA, VÝSTAVY - KTERÉ BY MĚLY PUTOVAT PO CELÉ PLANETĚ AŽ DO DÁLŠÍHO PLANETÁRNÍHO SETKÁNÍ O LETNÍM SLUNOVRATU V ROCE 2018

(je záměr celou oslavu natáčet na kameru )

********************************************************************

na místě néní žádné zázemí, pitná voda, povolení tábořit atd...je tedy třeba s těmito okolnostmy počítat. V blízkosti místa se však nachází kemp - www.campveveri.ic.cz , kde je možné po opatrné domluvě( nemusí vědět o setkání a rozdělávání ohně apod.) určité tyto technické věci získat. Samozřejmě, pak-li že akce je svolávána takto veřejně, ono utajení néní nijak závažné, avšak dá se očekávat, že letošní akce moc pozornosti nevzbudí. Zároveň akce je pod ochranou armády andělských rytířů, tedy zásadní konspirační spiknutí neočekávám, bez jejich síly by tato aktivita nemohla vznikat.
  Za špatného počasí se dá předpokládat, že setkání bude probíhat v decentní atmosféře v campu. Či pod nějakým improvizovaným přístřeškem u blízkých jezer. To zvláště v případě realizace potní chýše. Meditace by však měla probíhat v srdci louky.
  V případě nějakého bojkotu, akce může proběhnout i jen při zapálené svíčce.
  Letošní akce nemá velké ambice, jejím hlavním posláním je uvést energii k pohybu.

Kdokoliv by měl zájem s čímkoli pomoci, budu moc vděčný. Vítáno je zejména, pomoc se sehnáním povolení k akci, sehnat informace o možnostech stavby velkého kameného medicínského kruhu, zajištění technických podmínek akce - vodu, jídlo, plachtu, přístřešek, realizace potní chýše, nabídka programu - vedení tanců...rituálů.

Hledá se kameraman akce.

Současně se rýsuje další úplňková oslava-festival-meditace v červenci ve velkém starém klášteru, kde je několik desítek pokojů apod. ke konferenci, přednáškám, výstavám, konzertům apod...
  kde bude možno případně se i zaobírat detailnějí vyhlášenými tématy jako jsou miimozemské civilizice, řešení odpadů, nové technologie...apod.

a další místa k pravidelným setkáváním se, propojováním se a vývoji projektu.

Toto místo jsem vybral z důvodů, že zde ke mě tato vize přišla v dubnu v roce 2010. V blýzké době na to jsem viděl film La Belle Verte, jež dala setkání název. Hned v červnu přijel Hopi stařešina Roy Little sun a otevřel kruh na okoři na letní slunovrat. Tedy hned tato vize byla následována dalšímy synchronicitamy. Tyto synchronicity mě provázejí, ale již mnohem déle. Dá se říci že je to vývoj mé snahy o seberealizaci, kde se mi krok za krokem rozkrývá celý obraz a vše do sebe zapadá. Tedy akce se dá chápat i jako vývoj projektů rajská zahrada a zázračná planeta země.

Celé setkání je inspirováno rainbow cateringi. Néní vítáno maso a alkohol. Nezajíždějte autem na louku. K akci budou publikovány další informace.

reportáž z oslavy letního slunovratu v roce 2012 https://www.uloz.to/!hJfDAp4w/oslava-slunovratu-2012-avi

reportáž z festivalu Rajská zahrada https://www.youtube.com/watch?v=U8Tq-YnIXQQ

reportáž z festivalu Zázračná planeta země https://www.youtube.com/watch?v=adjWj9PTTUo

o filmu la belle verte, mluví Jaroslav Dušek
https://www.youtube.com/watch?v=pdjmyaAY_Ko

krátký spot k filmu La Belle Verte, jež začíná planetárním schromážděním a je inspirací k založení tohoto setkání
https://www.youtube.com/watch?v=wIhJDarA1YA

medicínský kamený kruh na okoři, jež je inspirací pro vytvoření této brány na této louce
https://www.orgo.cz/viewtopic.php?f=12&t=960

www.nebesanazemi.webnode.cz
www.planetarnimeditace.webnode.cz

stránky k setkání
https://nebesanazemi.webnode.cz/planetarni-schromazdeni/
  pozvánka na akci fb skupina
https://www.facebook.com/events/954700368002814/?context=create&previousaction=create&ref=42&sid_create=367704225&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1*


tohoto schromáždění a
planetární meditace se můžete zůčastnit dvěma základnímy způsoby


***************


lokální komunitní
oslava


 - vytvořte vlastní oslavu a meditaci s vaší
regionální komunitou.


Celá aktivita se
inspiruje cateringi rainbow family. Na těchto setkáních se nejí maso a nepije
alkohol.Nechť je


to pravidlo i
planetárního schromáždění.


pokuste se vaší oslavu
vytvořit co nejšetrněji k přírodě.


 


Vytvořte sjezd,
místních aktivistů a myšlenkářů a hledejte ty nejlepší regionální řešení ve
vašem domově. Tvořte nebesa na zemi ve svém domově a nejbližším okolí. Sdílejte
inspiraci ze všech dostupných zdrojů a tvořte nové způsoby životního stylu,
které bude odpovídat vašim přesvědčením. Hledjte místní způsoby spolupráce a
vývoje vašeho nejbližšího okolí. Pozvěte své sousedy a to třeba i ty, které moc
neznáte a jen se mlčky obcházíte. Hledejte cesty a tvořte mosty, jak tvořit
nebesa na zemi v místě kde právě jste, kde a s kým žijete. Ideální stav je
vytvořit sjezd aktivních lidí ve vašem okolí a dát jim prostor ke stánku, kde
mohou informovat o svých nápadech a aktivitách. Vytvořte místní soutěž na
aktuální témata vašeho regiónu a hledejte nejlepší navrhy. Vedle nich i soutěž
vizí budoucnosti. Hlasovacím systémem zvolte nejlepší projekty a nápady a tyto
nápady oceňte a ideálně dejte sílu k manifestaci. Tedy, povyšte celou tuto
aktivitu, nejen v zajímavou informační podívanou, ale zároveň i realizačním
manifestem, najděte nejlepší nápady jak vylepšovat váš domov a pak jim dejte
sílu k uskutečnění. Takovéto informační stánkové městečko, které může být plné
výstav a všemožných aktivit, můžete samozřejmě doplnit i tradičním výměnným
jarmarkem. A samozřejmě také gastronomickou oslavou. Vedle stánků z jídlem,
vytvořte i komunitní stůl, kde mohou návštěvníci přinést své pohoštění.


Zajistěte si i
přednáškový prostor a prostor z projektorem(případně spojit v jeden), kde bude
možnost prezentace a projekce inspirativních filmů. Vytvořte si pódium kde
pozvěte místní umělce k pomoci se zábavným programem. Vytvořte si kreativní program
hudby, dílen, divadel, tanečků, uvolňovacích technik. Zapojte do těchto aktivit
ostatní. Na vaší akci mějte nástěnku, kde mohou účastníci oslavy vyvěšovat své
prográmky které sami zrealizují.


potní chýše


do programu
slunovratové oslavy zařaďte potní očistnou chýši, lůno matky země, místo kde
dochází ke zrození...ke znovuzrození...


hudební parlament


jako vyvrcholení
hudebního programu, vytvořte improvizační scenu, kde budou moci lidé své názory
sdílet skrze hudbu a tanec. Několik ozvučených míst, kam bude moci kdokoliv z
účastníků vstoupit a projevit svůj názor hudební formou, neb hudba je
universální jazyk celého světa...a to zejména ta beze slov. Samozřejmě že si
můžete hrát a celý koncept dál rozvíjet ...například i v projev  divadelní, taneční, z virtuální filmovou
projekcí...jako dokonalí balet ...a to nejlépe tak...že takové to vystoupení
skutečně nebude předem nazkoušeno, ale skutečně bude těžit z momentální
inspirace...kde ona výzva bude, bez nazkoušení se natolik umět sladit z
ostatnímy že před vašimy zraky vznikne nadherný klenot hudební a umělecké souh
rdce a rituál.


Po celou akci
akumulujte energii, kterou v přesný moment pošlete y.


Tance universálního
míru, tanec jednoho s


 do celého vesmíru a pak stáhněte v plné síle
do vaší reality.


Podle velikosti vaší
akce může být také nastavená doba trvání tanců. Pak-li že vaše oslava bude malá
regionální pro pár vašich sousedů, vaší komunityvelká, tedy bude se jí účastnit
mnoho lidí, můžete tance nechat proudit klidně i několik dní v kuse. V takovém
to nekončícím tanci,jednotlivý tanečníci nemusí tančit po celý čas, ale bude
záměr udržet tanec stejně tak oheň stále v činosti, v pohybu...tady několika
denní neustálí tanec...


Pak-li že by se vám
povedlo vytvořit takovouto oslavu, nejvhodnější je vytvořit na velké louce obří
medicínský kamenný kruh jednoho srdce, kde by se tančil po celou dobu pouze
jeden konkrétní tanec, tanec jednoho srdce.


naakumulovanou energii,
poté v moment slunovratu skrze rituál stáhnout do reality. Do této
naakumulované energie je samozřejmě ideální vložit záměry z vašich, našich
celosvětových setkáních a porad, v kterých budeme nalézat ty nejlepší řešení.
Tedy před momentem slunovratu...zastavme tanec...spojme se v kruh propojených
rukou a pronášejme modlidby. Modlidby můžeme samozřejmě pronášet po celý čas
oslavy, zapalovat svíčky...apod. Před momentem slunovratu, však využijte enrgii
k nejzásadnějším rozhodnutím, kterým tímto dodejde sílu. Z tohoto hlediska je
dobré když naleznete pro každou oslavu krále a královnu oslavy - pokaždé by to
měl být někdo jiný...který přečtou modlidbu k tomuto ročníku slunovratu.


 


celou tuto oslavu
natáčejte na video, sestříhejte video do silného poselství a poté publikujte,
sdílejte, vytvářejte inspiraci pro ostatní, neb tímto sdílením, se vaše nápady
stanou inspirací pro celou planetu...a třeba se i objeví na hlavní celosvětové
oslavě.


Vaše videa nám pošlete
a budeme sdílet s vámi.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CELOPLANETÁRNÍ HLAVNÍ
OSLAVA


Tato oslava by měla putovat po celým
světě a být každý rok jinde.


Zprvu se dá očekávat že oslava bude
chvíly sbírat enegii na jednom místě než nabere sílu, aby se z ní stala tradice
po celé planetě a mohla tak i cestovat. Ale možná vše půjde i mnohem rychleji.
Ono totiž nezáleží na nikom jiném než na tobě. Celá tato kniha, má důležité
poselství - jsme jedna bytost. Pak-li že tě tento nápad inspiruje, jseš právě
ty, ten co má spouštět lavinu probouzení a šíření mezi ostatníma. Ono néní
potřeba být fanatik. Prostě, celá realizace planetárních meditací je velice
snadná. Pak-li že se začneš pravidelně telepaticky z ostatnímy propojovat v
úplňky, novolní, rovnodennosti a zimní slunovrat...tak být součástí
planetárního schromáždění už sama cesta přinese, neb praktikování této
planetární meditace, néní pasivním koníčkem, ale progresivním nástrojem, s
jehož pomocí můžeme manifestovat v naší hmotné realitě naší nejvnitřnější
touhu. Ano, to nejlepší co pro vznik nebes na zemi můžeš udělat, je vyrazit na
cestu k realizaci tvého nejniternějšího přání. Tuto meditaci, můžeš použít jako
lano, kterého se pravidelně budeš po té cestě přidržovat.


V zásadě by se obsah velké hlavní
planetární oslavy neměl nějak moc významě lišit od ostatních oslav. Jen by
prostě tato oslava byla zjevně větší a řešila by celoplanetární projekty.


Tedy stejný koncept jako lokální malé
regionální oslavy. Stánky s projekty a výstavamy, hledání nejlepších projektů a
vizí, jarmark, spoustu hudby, velký hudební parlament.... mnoho potních
chýší...a pak velký medicínský kruh a několika denní tanec jednoho srdce. Opět
zvolen král a královna pro danný rok, který pronesou planetární modlidbu. Na
tomto planetárním schromáždění bude poradní kruh kde se rozhodne, kde bude
probíhat další oslava. Vznik celé aktivity se dá očekávat bude pomalyčký
proces...jako zasazené semínko, které pomalouku roste....roste ve strom...krok
za krokem koření v zemi a směřuje stále ke světlu. Možná chvíly potrvá než z
něj vyroste velký silný strom s kořeny hluboko v zemi a korunou vysoko v
oblacích...ale kdo je trpělivý...možná jednoho dne ochutná jeho sladké plody. A
tak jestli cítíš to co má z tohoto planetárního schromáždění vyrůst...nebuď ten
co čeká v koutě a nenápadně za rohem sleduje kdo se první přidá a bude vyčkávat
až aktivita nabere sílu ale to právě ty...tvůrce nové reality...nečekej až tato
aktivita dorazí až k tobě...buď to ty...kdo první v tvém okolí svolá první
společnou planetární meditaci a následně planetární schromáždění...


jseš zázrak stvoření...nádherný
diamant existence...


žiješ na planetě zemi, živé bytosti a
můžeš z této reality tvořit


nebesa na zemi


 
 
tohoto zasedání se můžete zůčastnit mnoha způsoby

 

 

 

momentálně nejaktuálnější způsob je vytvořit vlastní poradní kruh

 

a v přesný moment slunovratu se propojit z poradnímy kruhy po celém světě


 

dejte o sobě navzájem vědět

 

 

 

natočte své poselství z poradního kruhu a pošlete nám ho

 

 

 

(brzy bude možno i video dát na fb profil)

 

projekt se stále vyvýjí

********************************************************************


 
 
 

LEGENDA O DUHOVÝCH BOJOVNÍCÍCHNastane čas, kdy země
bude zpuštošená a vykořistěná. V mořích voda bude černat, potoky řek budou
otrávené a ryby v nich budou vymírat. Jed se bude šířit vzduchem i na zemi.
Budou vymírat zvířata i stromy budou mizet. Tento jed zatemní i lidskou mysl a
srdce. Avšak tato doba zrodí nový národ, který bude znám jako bojovníci duhy.
Tito bojovníci spoji srdce i duši všech lidí bez rozdílů rasy či náboženství a
naučí opět lidskou rodinu jak se starat o naší planetu matku zem a správně žít
čistými myšlenkami a láskou. Jejich děti pak očistí přírodu


a zvířata se znovu
zrodí, řeky a vzduch bude znovu čistý a síla přírody bude opět respektována a
zachována.


 


 


Toto cca 200 let staré
proroctví , které se stalo legendou, pronesla žena z národa původních
amerických obyvatel  indiánského kmene
Cree


 


 


Ohnivé Oči  


 


   film KRÁSNÁ ZELENÁ

inspirace pro vznik planetárního schromáždění...film začíná planetárním schromážděním...


 

krátký spot    https://www.youtube.com/watch?v=wIhJDarA1YA     

  celý film ke stáhnutí https://www.ulozto.cz/!y3WaUW5A/nadherna-zelena-cz-avi  

 tady se o filmu baví v pořadu Jaroslava Duška      https://www.youtube.com/watch?v=pdjmyaAY_Ko 

 

Mytické volání

Kdysi dávno se konalo galaktické shromáždění, na které dostal pozvání bezpočet světelných bytostí: děti Slunce, okřídlení andělé, sluneční běžci, bojovníci duhy a další světelné bytosti z mnoha hvězdných systémů. Tento velký okruh světelných bytostí se sešel z daleka široka.


Ve stanovené chvíli se dostavil Velký Duch, Láska kroužící galaxií, který všechny požehnal nebeským světlem a pronesl tato slova:

            "Zvu vás k inkarnaci ve světě, v němž se má odehrát velká transformace. Kdo vyslyší mé volání, bude pomáhat při evoluci planety, kde doposud vládne iluze strachu a oddělení. Volám všechny, kdo mají potřebné vlohy a schopnosti, aby ztělesňováním a pěstováním lásky pracovali na Zemi jako moji vyslanci a zvýšili a transformovali její frekvence. V tomto mýtu budete tvůrci nové skutečnosti, skutečnosti nové oktávy."     

                 

            Velký Duch pak pokračoval: "Na předchozích výpravách jste všichni osvědčili své navigační umění, orientační smysl a cit, schopnost probudit své vědomí a vyladit své srdce k pobídkám čisté lásky a milosrdné služby. Jako sluneční běžci a světlonoši jste již dokázali, že umíte držet pochodeň vysoko. Zvu vás tedy k hromadné inkarnaci mezi lid na Zemi, abyste pomohli Gáie a jejím dětem při transformaci."

            "Součásti tohoto plánu je, že budete zahaleni závojem zapomnění," pokračoval Velký Duch. "Až se však rozpomenete na pocit dětské nevinnosti a důvěry, stanete se katalyzátorem tohoto cyklu zasvěcení na Zemi. Inkarnace budou probíhat strategicky, často v oblastech planety s největší hustotou vibrací. U některých z vás možná toto oddělení od lásky, které je však jenom iluzí, vyvolá pocity beznaděje, nedostatku podpory a odcizení. Přijmete-li však svůj lidský úděl, vaše láska transformuje hlubiny duality a vaše světlo bude povzbuzením pro ostatní.

            Účast na této výpravě je naprosto dobrovolná. Měli byste však vědět, že transformace na Zemi je neobyčejně vzácnou příležitostí, jak zhodnotit všechno, čím jste během mnoha inkarnací byli, a učinit kvantový skok ve vědomí. Je tedy na vás, jestli se rozhodnete spolu s planetou Zemí a jejími dětmi zúčastnit se oslav, ke kterým dojde po transformaci!"

            Tak promluvil Stvořitel, který je světlem vířivých galaxií. A tak se stalo, že světelné bytosti, které vytvořily bezpočet spojenectví, spolků a rad, se rozhodly k inkarnaci na planetě Zemi, aby pomohli při této rozhodující události, při probuzení planetárního snu. Plán probuzení těchto bytostí z iluze oddělení a závoje zapomnění, které se na Zemi tak často vyskytuje, obsahoval i bezpečnostní opatření. Zástupci světla se totiž před cestou na Zemi dohodli, že si své poslání budou navzájem připomínat. Tyto bytosti z hvězd se proto vybavily různými kódy - zvuky, barvami, světly, obrazy, slovy a symboly -, vibrační rezonancí, aby na svůj závazek nezapomněly. Podle dohody se tyto kódy měly vyskytovat v různých formách: ve vizionářském výtvarném umění a hudbě, v pronikavém pohledu z očí do očí, v řeči a pocitech - ve všem, co vyvolává hlubokou touhu po probuzení a uskutečnění lásky.

            A tak se tedy nyní, děti Slunce, koupete ve vodách rozpomenutí a připravujete se jako bojovníci duhy splnit slib, který je obsahem nového i pradávného mýtu. Tím, že přinášíte na Zemi lásku, roztahujete plášť bohů, vysíláte léčivé a láskyplné vlny do těla Země, která po nich dychtivě touží. Objevíte-li své poslání v této době, probudí se i vaše vlohy a mohou dávat sílu jiným. S pomocí smíchu, písně, tance, humoru, radosti, důvěry a lásky vytváříte mohutnou transformační vlnu, jejíž silou se rozpadne starý mýtus duality a oddělení a nastane zázrak jednoty a míru na Zemi.

            Své vlohy používejte ve prospěch Gaie. V prudkém výbuchu světla vystoupí Gaia se svými dětmi, oděnými do světelného roucha, vzhůru, a své místo mezi hvězdami znovu nalezne nebeské těleso lásky a světla! Mytické volání již zaznělo. Velká výprava začala. Probuďte se, bojovníci duhy, sluneční běžci, světelné bytosti z galaktických aliancí, federací a rad! Vy, pradávní chodci po nebi, nejvíce obdarujete Zemi tak, když se rozpomenete na svou podstatu. Pochybnosti nechte stranou. Jste božské děti Slunce. Jděte tam, kam vás srdce táhne, a podělte se o své úžasné dary. Odevzdejte se kouzlu a světlu. Na Zemi nastává zázrak. Nezapomeňte, že zde tančíme a zpíváme pro Jedno Srdce.

 

******


 
 
 
 
 
 

 
 
 
***************************************************************************************
 
 

inspirace jak vytvořit svou oslavu

záznam z oslavy letního slunovratu 2012

zde

vytvoř setkání myšlenkářů a ekologických aktivistů ve svém okolí

se zábavným kreativním programem

 

mysli globálně, jednej lokálně

ekologický festival rajská zahrada (2010)

reportáž

zde

ekologický festival zázračná planeta země (2013)

zde

inspiraci na práci z energií, vytvořením rituálu...apod...inspirace

zde

www.planetarnimeditace.webnode.cz


***********************************************

JAK BY MOHL VYPADAT VÝVOJ NAŠÍ PLANETY - EVOLUCE
 Zde je výběr tří filmů jež  zobrazují jednu z možností variant vize budoucnosti

Ono je totiž důležitý mít vizi a cíl...neb ona vize způsobuje jakousi radost ..motivaci..je to jakési světlo před vámi...jako by jste stoupaly na velkou horu, z jehož vrcholku na vás září krásný diamant...jako by jste šly temným tunelem na jehož konci je světlo....to světlo udržuje váš směr...pomáhá vám překonávat potíže...udržuj...e na cestě v nepřízni....je to jakási hvězda naděje, jež ozařuje vaší cestu....a když se jí daří naplňovat...tak prostě nadšení z prvních výhonků je nádherné a tím ve vás roste i nová síla....jste silnější a na své cestě jistější...je to taková cesta krok za krokem po schodech do nebe


 1. první je naprosto fantastická ukázka vývoje společnosti...ukázka mentálních a telepatických schopností..je zde uprostřed filmu i popis jak se ona společnost proměnila...velice důležitý point vnímám uprostřed filmu kde je setkaní z domorodci...jako že zde již taková společnost je...zároveň.....je   asi  přeidealizovanej..a jednostranej...neukazuje život v zimě..prostě jen slunečné počasí... i tak má obrovskou hodnotu...ukazauje duchovní možnosti které máme 

krátký spot    https://www.youtube.com/watch?v=wIhJDarA1YA     

  celý film ke stáhnutí https://www.ulozto.cz/!y3WaUW5A/nadherna-zelena-cz-avi  

 tady se o filmu baví v pořadu Jaroslava Duška      https://www.youtube.com/watch?v=pdjmyaAY_Ko


 2. film, ukazuje tu druhou část, která chybí u prvního...tu krásnou syrovost přírody a divoký život, zároveň stejně jako u prvního ukazuje strašnou pravdu o současné společnosti...to co je ve filmu ukázáno...je naprosto pravdivá paralela chování konzumní společnosti..tedy nás..zejména evropanů..bělochů ( američani jsou Angličani, stejně tak australani..ten bordel na planetě děláme mi evropané )...konkrétně zobrazuje strašnou situaci v amazonských pralesech

krátký spot   https://www.youtube.com/watch?v=fUWrhetZh9M  

celý film ke stáhnutí https://www.ulozto.cz/!aVnwAzz5sB6C/avatar-cz-avi


3. zde už jsou praktické kroky...jednak jak oba předchozí propojit...a jednak..prostě co konkrétně ted dělat a čemu věnovat pozornost

 

. https://www.youtube.com/watch?v=ax3kqBPSQ-o

 (když kliknete na bílý obdelníček dole vpravo..objeví se slovenské titulky ) 

 tak nějak doplňující https://www.youtube.com/watch?v=gcCz_cwSZuM  

 tady ještě dvě AHA 

 https://www.youtube.com/watch?v=i1HRbDrWAX4

   https://www.youtube.com/watch?v=Awa0FQi3l3Y

 

  a tady stránky projektu

 https://www.thevenusproject.com/en/

 

tady ještě pár již existujících, které se již podobné technologie a způsoby snaží vyvýjet...jen čelí obrovské antikampani...a potřebují naší pomoc a podporu...

 www.autonavzduch.cz

 https://www.damanhur.org/

   https://bydleni.idnes.cz/mesta.../architektura.aspx... 

https://www.rodovystatek.cz

 https://www.dumazahrada.cz/.../bydleni-ve-stromech-5.../...  

 

 

 MOMENTÁLNĚ VZNIKAJÍ KNIHY K TÉMATU1.

 

LEGENDA O DUHOVÝCH BOJOVNÍCÍCH

 šaman na začátku udělá rituál čtyř světových stran...kde z každého směru vyrazí duhový bojovník...každý bojovník po cestě prožije příběh spirituálního vývoje daného světového směru. V závěru příběhu se sejdou v jednom kruhu na velké oslavě , učiní planetární meditaci...a pak se rozjede velkolepá vize budoucnosti


v duchu filmu NÁDHERNÁ ZELENÁ

krátký spot    https://www.youtube.com/watch?v=wIhJDarA1YA     

  celý film ke stáhnutí https://www.ulozto.cz/!y3WaUW5A/nadherna-zelena-cz-avi  

 tady se o filmu baví v pořadu Jaroslava Duška      https://www.youtube.com/watch?v=pdjmyaAY_Ko


kniha+hudební muzikálová verze+hudební video klip


( V těchto dnech dávám tuto knihu + hudbu + film dohromady...pokud by někoho zajímalo účastnit se tohoto hudebního a filmového projektu..v duchu filmů VLASY, JESUS CHRIST SUPER STAR, BARAKA, LA BELLE VERTE ...a pododobná kultovní díla...se ozvěte...hodí se zejména filmaři, který se nebojí alternativně vymýšlet záběry kamerou spirituálního vývoje celé planety...zvládnou nějaký ten filmový trik....atd..prostě  muzikáloví hipí spirituál mix...ale i hudebníci a herci...

Hodí se i nějaký producent...jako investor..který by třeba i dodal výrobě filmu a muzikálu energii..třeba i do kin...atd..pište lidi ;o)


Ale v základu se jedná o hodně svobodný filmový počin...a tak nějak kdo co umí...určitě to dáme nějak dohromady

nebesanazemi@seznam.cz2.

 TAM KDE  KONČÍ DUHA -

 

Mám hodně impulzů k tomu zaměřit se na tvorbu knih a projektů pro mládež. Tato první kniha, jako úvodník k pravidelnému časopisu pro mládež v duchu ABC, jehož stěžejním seriálem by byla komiksová dobrodružství oddílku přírodní moudrosti s názvem DUHOVÝ BOJOVNÍ (č)CI ...vykresluje skrze komiksové zábavné zpracování rok v přírodní komunitě, kde tento oddílek funguje. Tedy příběhy dětí a rodin v jakési ekovesničce, skrze přírodní pravidelné oslavy a rituály.  Každý úplněk jarmark, poradní kruhy...jam session, novoluní prace mužských a ženských kruhů...oslavy slunovratů a rovnodennosti..vše spojené skrze telepatické meditace...zábavnou formou zpracované jak pracovat s energii, vytvořit potní chýši, principy kruhu , mluvící hůl, vision quest, karneval přírodních bytostí, keltské svátky, stavba kamenného medicínského kruhu, sněm šamanů a druidů..posvátné háje...atd...

 

 

 

...kniha bude pojmuta jako úvod k pravidelnému seriálu, kde se tyto naznačené dovednosti budou postupně detajlně rozepisovat apod... tedy v pravidelném časopisu budou i rubriky jako malý zahradníček, stavitel, vědec, práce s energií, kreativita, recepty víly léčitelky, různé soutěže, návody, přírodní moudrost, zručná ruka,....akce, reportáže...+ další různé komiksové seriály...např...příběhy jednoho paneláku na sídlišti v maloměstě, kde se jeden bláznivý soused rozhodne na střeše vybudovat permakulturní zahradu ...apod... 

 3.

  KROK ZA KROKEM PO SCHODECH DO NEBE 2

 

NEBESA NA ZEMI

 

 

 

knižní kurz kde ve 12 schodech -

 

1 -7 energetické centrum

 

4 energetická těla

 

prána

 

bude snaha předložit komplexního průvodce jak pracovat s energií

 

-ukotvit se v realitě tělesné individuality a reality planety země - přijmutí

 

- otevření kanálu pro příjem informací a energie z duchovního světa

 

- seberealizace

 

-práce s telepatickou meditací


4.

NEBESA NA ZEMI -

výběr toho nejlepšího co jsem za 8 let našel při hledání návodů jak žít v harmonii s přírodou, včetně komiksových vizí budoucnosti apod... kniha bude navazovat na soutěže v projektech rajské zahrady a zázračné planety země a bude i v podobném duchu pokračovat dalšímy knihamy. Tedy by se jednalo o úvodní knihu, toho nejlepšího  na téma PRAKTICKÝ PRŮVODCE PRO ČLOVĚKA VE 21. STOLETÍ JAK ŽÍT V HARMONII Z PŘÍRODOU...následné aktualizovaní v dalších pokračováních

jedno ze silných témat, na které se připravuji a ještě nemám jasnou vizi...je rušení peněz, světové banky a prostě hledání nového řešení...a celkově, nejen v této oblasti uvítám vaší inspiraci.(kontakt skrze uváděný email)