Mytické volání
 
 
 
Kdysi dávno se konalo galaktické shromáždění, na které dostal pozvání bezpočet světelných bytostí: děti Slunce, okřídlení andělé, sluneční běžci, bojovníci duhy a další světelné bytosti z mnoha hvězdných systémů. Tento velký okruh světelných bytostí se sešel z daleka široka.
 
Ve stanovené chvíli se dostavil Velký Duch, Láska kroužící galaxií, který všechny požehnal nebeským světlem a pronesl tato slova:
 
            „Zvu vás k inkarnaci ve světě, v němž se má odehrát velká transformace. Kdo vyslyší mé volání, bude pomáhat při evoluci planety, kde doposud vládne iluze strachu a oddělení. Volám všechny, kdo mají potřebné vlohy a schopnosti, aby ztělesňováním a pěstováním lásky pracovali na Zemi jako moji vyslanci a zvýšili a transformovali její frekvence. V tomto mýtu budete tvůrci nové skutečnosti, skutečnosti nové oktávy.“              
 
        
 
            Velký Duch pak pokračoval: „Na předchozích výpravách jste všichni osvědčili své navigační umění, orientační smysl a cit, schopnost probudit své vědomí a vyladit své srdce k pobídkám čisté lásky a milosrdné služby. Jako sluneční běžci a světlonoši jste již dokázali, že umíte držet pochodeň vysoko. Zvu vás tedy k hromadné inkarnaci mezi lid na Zemi, abyste pomohli Gáie a jejím dětem při transformaci.“
 
            „Součásti tohoto plánu je, že budete zahaleni závojem zapomnění,“ pokračoval Velký Duch. „Až se však rozpomenete na pocit dětské nevinnosti a důvěry, stanete se katalyzátorem tohoto cyklu zasvěcení na Zemi. Inkarnace budou probíhat strategicky, často v oblastech planety s největší hustotou vibrací. U některých z vás možná toto oddělení od lásky, které je však jenom iluzí, vyvolá pocity beznaděje, nedostatku podpory a odcizení. Přijmete-li však svůj lidský úděl, vaše láska transformuje hlubiny duality a vaše světlo bude povzbuzením pro ostatní.
 
 
            Účast na této výpravě je naprosto dobrovolná. Měli byste však vědět, že transformace na Zemi je neobyčejně vzácnou příležitostí, jak zhodnotit všechno, čím jste během mnoha inkarnací byli, a učinit kvantový skok ve vědomí. Je tedy na vás, jestli se rozhodnete spolu s planetou Zemí a jejími dětmi zúčastnit se oslav, ke kterým dojde po transformaci!“
 
            Tak promluvil Stvořitel, který je světlem vířivých galaxií. A tak se stalo, že světelné bytosti, které vytvořily bezpočet spojenectví, spolků a rad, se rozhodly k inkarnaci na planetě Zemi, aby pomohli při této rozhodující události, při probuzení planetárního snu. Plán probuzení těchto bytostí z iluze oddělení a závoje zapomnění, které se na Zemi tak často vyskytuje, obsahoval i bezpečnostní opatření. Zástupci světla se totiž před cestou na Zemi dohodli, že si své poslání budou navzájem připomínat. Tyto bytosti z hvězd se proto vybavily různými kódy – zvuky, barvami, světly, obrazy, slovy a symboly -, vibrační rezonancí, aby na svůj závazek nezapomněly. Podle dohody se tyto kódy měly vyskytovat v různých formách: ve vizionářském výtvarném umění a hudbě, v pronikavém pohledu z očí do očí, v řeči a pocitech – ve všem, co vyvolává hlubokou touhu po probuzení a uskutečnění lásky.
 
 
            A tak se tedy nyní, děti Slunce, koupete ve vodách rozpomenutí a připravujete se jako bojovníci duhy splnit slib, který je obsahem nového i pradávného mýtu. Tím, že přinášíte na Zemi lásku, roztahujete plášť bohů, vysíláte léčivé a láskyplné vlny do těla Země, která po nich dychtivě touží. Objevíte-li své poslání v této době, probudí se i vaše vlohy a mohou dávat sílu jiným. S pomocí smíchu, písně, tance, humoru, radosti, důvěry a lásky vytváříte mohutnou transformační vlnu, jejíž silou se rozpadne starý mýtus duality a oddělení a nastane zázrak jednoty a míru na Zemi.
 
            Své vlohy používejte ve prospěch Gaie. V prudkém výbuchu světla vystoupí Gaia se svými dětmi, oděnými do světelného roucha, vzhůru, a své místo mezi hvězdami znovu nalezne nebeské těleso lásky a světla! Mytické volání již zaznělo. Velká výprava začala. Probuďte se, bojovníci duhy, sluneční běžci, světelné bytosti z galaktických aliancí, federací a rad! Vy, pradávní chodci po nebi, nejvíce obdarujete Zemi tak, když se rozpomenete na svou podstatu. Pochybnosti nechte stranou. Jste božské děti Slunce. Jděte tam, kam vás srdce táhne, a podělte se o své úžasné dary. Odevzdejte se kouzlu a světlu. Na Zemi nastává zázrak. Nezapomeňte, že zde tančíme a zpíváme pro Jedno Srdce.
 
 
 
******
 
 
JAK BY MOHL VYPADAT VÝVOJ NAŠÍ PLANETY - EVOLUCE
 Zde je výběr tří filmů jež  zobrazují jednu z možností variant vize budoucnosti
 
Ono je totiž důležitý mít vizi a cíl...neb ona vize způsobuje jakousi radost ..motivaci..je to jakési světlo před vámi...jako by jste stoupaly na velkou horu, z jehož vrcholku na vás září krásný diamant...jako by jste šly temným tunelem na jehož konci je světlo....to světlo udržuje váš směr...pomáhá vám překonávat potíže...udržuj...e na cestě v nepřízni....je to jakási hvězda naděje, jež ozařuje vaší cestu....a když se jí daří naplňovat...tak prostě nadšení z prvních výhonků je nádherné a tím ve vás roste i nová síla....jste silnější a na své cestě jistější...je to taková cesta krok za krokem po schodech do nebe
 
 
 1. první je naprosto fantastická ukázka vývoje společnosti...ukázka mentálních a telepatických schopností..je zde uprostřed filmu i popis jak se ona společnost proměnila...velice důležitý point vnímám uprostřed filmu kde je setkaní z domorodci...jako že zde již taková společnost je...zároveň.....je   asi  přeidealizovanej..a jednostranej...neukazuje život v zimě..prostě jen slunečné počasí... i tak má obrovskou hodnotu...ukazauje duchovní možnosti které máme 
 
krátký spot    https://www.youtube.com/watch?v=wIhJDarA1YA     
 
  celý film ke stáhnutí https://www.ulozto.cz/!y3WaUW5A/nadherna-zelena-cz-avi  
 
 tady se o filmu baví v pořadu Jaroslava Duška      https://www.youtube.com/watch?v=pdjmyaAY_Ko
 
 2. film, ukazuje tu druhou část, která chybí u prvního...tu krásnou syrovost přírody a divoký život, zároveň stejně jako u prvního ukazuje strašnou pravdu o současné společnosti...to co je ve filmu ukázáno...je naprosto pravdivá paralela chování konzumní společnosti..tedy nás..zejména evropanů..bělochů ( američani jsou Angličani, stejně tak australani..)...konkrétně zobrazuje strašnou situaci v amazonských pralesech
 
krátký spot   https://www.youtube.com/watch?v=fUWrhetZh9M  
 
celý film ke stáhnutí https://www.ulozto.cz/!aVnwAzz5sB6C/avatar-cz-avi
 
3. zde už jsou praktické kroky...jednak jak oba předchozí propojit...a jednak..prostě co konkrétně ted dělat a čemu věnovat pozornost
 
 
 
. https://www.youtube.com/watch?v=ax3kqBPSQ-o 
 
 (když kliknete na bílý obdelníček dole vpravo..objeví se slovenské titulky ) 
 
 tak nějak doplňující https://www.youtube.com/watch?v=gcCz_cwSZuM  
 
 tady ještě dvě AHA 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=i1HRbDrWAX4
 
   https://www.youtube.com/watch?v=Awa0FQi3l3Y
 
 
 
  a tady stránky projektu
 
 https://www.thevenusproject.com/en/ 
 
 
 
tady ještě pár již existujících, které se již podobné technologie a způsoby snaží vyvýjet...jen čelí obrovské antikampani...a potřebují naší pomoc a podporu...
 
 www.autonavzduch.cz 
 
 https://www.damanhur.org/
 
   https://bydleni.idnes.cz/mesta.../architektura.aspx... 
 
https://www.rodovystatek.cz 
 
 https://www.dumazahrada.cz/.../bydleni-ve-stromech-5.../...  
 
 
 
 
*
 
Naší zem jsme nezdědily od našich předků, půjčily jsme si ji od našich dětí.
 
 
 
****************************************************