hledání vizí a nápadů

v minulosti projekt fungoval jako soutěž

reportáž z festivalu rajská zahrada - hledání nápadů

zde

 

 

reportáž z festivalu zázračná planeta země - hledání nápadů

zde

**************

Projekt NEBESA NA ZEMI se napojuje na tuto tradici.

Slovo soutěž néní přesné označení a chtělo by změnit. V tento moment,

je to ale asi nejlepší výraz. Za tímto výrazem se skrývá snaha hledat různé zajimavé nápady

které by mohli pomoci řešit současné potíže.

V této soutěži by měl být ideálně každý vítězem.

V tento moment néní žádný termín ukončení ani přihlášení do této aktivity.

Každý projekt, který se přihlásí, bude zde v této rubrice mít prostor k prezentaci a žádat o podporu jakou potřebuje.

Snahou Nebes na zemi, poté bude na vaše projekty upozorňovat, vyhledávat sponzory a investory.

Ze stáje Nebes na zemi, by poté měla vzniknout i vlastní nadace.

Jeden z plánovaných způsobů, jak si chce projekt získávat zdroje je šíření knihy, kde by měly být publikovány vždy tři nejlepší projekty za rok. Tato aktivita nemá zatím žádný termín a je pouze jakousi hvězdou na nebi, vizí..jež svítí na cestu.

Přesto bychom vás rádi inspirovaly k zasílání vašich projektů k prezentaci a to z prostých důvodů...

Kvůli podstatě celého tohoto konání..

tvořit z naší planety krásný prostor, harmonický svět, hojnost.

Buďte jako pionýři, který jako první osidlují tuto novou zem a sází semínka budoucnosti nové reality života na planetě zemi..

Tím se totiž projekt NEBESA NA ZEMI snaží být...

snaží se jím stát právě skrze vaše nápady...neb projekt nebesa na zemi, je jakési medium, iniciátor, transformátor, jež má za cíl vyhledávat ve vašem nitru genia, který v sobě má dar pro tenhle svět...

ten dar je váš talent...v těchto našich talentech se skrývá nová země...

NEBESA NA ZEMI...se snaží tvořit prostor, aby jste váš talent mohli vytáhnout na světlo světa a bude se vám i snažit

pomoci vytvořit podmínky k realizaci.

Hlavní tři pilíře vaší seberealizace

1. dělej to co miluješ..v této oblasti najdeš svůj talent

2. vaše poslání by mělo být užitečné a sloužit celku

3. mělo by vám poskytnout vše co potřebujete k životu

vaše projekty můžete přihlásit na adrese

 

nebesanazemi@seznam.cz

 

 

 

TÉMATA PRŮVODCE


1.odpad a ekologická stopa člověka


2. globální stav a problémy
životního prostředí


3. společnost a její fungování,
globalizace, projekty


budoucnosti, politika, nové světové
systémy
,nová infrastruktura, proměna politiky, financí, medií komplexní transformace


4. ekologické stavitelství, přírodní
archytektura
5.zahrada, ekologické zemědělství a
jeho produkty, péče o přírodu


6. zdroje energie, nové technologie


7. automobilismus a doprava


8. inspirace (návod) pro člověka ve
21.století


(jak žít ekologicky)


» ekologická domácnost, kosmetika


» ekologický život ve městě


» ukázka životního stylu v přírodě


(rodina, ekodomeček, zahrada)


9. medicína a strava


» alternativní medicína, přírodní
léčitelství


» biopotraviny


10. žena - alternativní ekologická
péče o krásu


11. pedagogika a nové pedagogické
směry


12. soběstačnost, přírodní moudrost,
lidová tvorba, řemesla, zručnost


13. zamyšlení nad člověkem a světem


otázky existence a smyslu života,
spiritualita


člověk a jeho schopnosti - fyzické i
mentální a spirituální


» světové kultury, filozofie,
duchovní směry


14. pravidelné telepatické
propojování a působení


15. výzkum skupinové meditace a
modlidby, telepatie a mentálních sil


energetická pole a frekvence


16. kreativní zábava, hry, umění,
hudba...různé soutěže


17. tvorba médií, časopisů,
magazínů, festivalů, oslav, setkání, dílen


18. nadace, hledání projektů budoucnosti
a pomáhání v realizaci