nadace

 

 

 

Tato nadace by ráda podporovala projekty, jež se snaží tvořit z našeho světa krásné místo pro život.

Samozřejmě že v první fázi, půjde zejména o peníze - financování. Tato nadace, má ale vyší cíle. Jedním z nich je třeba i přijít z novým způsobem fungování společnosti bez používání peněz. Takovéto nápady se zde ale zprvu musí objevit a projít procesem materializace, zhmotňování, manifestace, realizace. Takovýto proces většinou probíha krůček za krůčkem.

Tedy základním smyslem NADACE je vytvořit zázemí pro vznik projektů, evolučních nápadů, vynálezů.

Tedy vedle financování, pomoci se vším co je potřeba - zajištění prostoru k práci- výzkumu - laboratoř, potřebné matérie, ingradience...kontakty...

V tento moment, tato nadace existuje pouze jako vize. Tedy sama nadace je teď prvním projektem jež potřebuje takovouto podporu. Jak se říká, chceš -li změnit svět, změň zprvu sebe, chceš-li zachraňovat zachraň zprvu sebe, chceš-li pomáhat, pomož zprvu sobě...nehledej hezčí svět - tvoř ho.

Jinými slovy, aby tato nadace a celý projekt mohl plně vzniknout a mohl podporovat vznik dalších evolučních nápadů, jež se budou snažit proměnit naší společnost v novou harmonickou civilizaci jak je zde naznačena ( např. ÚVOD , nebo VIZE BUDOUCNOSTI  atd.)...zprvu sama nadace a projekt NEBESA NA ZEMI potřebuje být silný a stabilní.

V tento moment stále nejvíce můžou pomoci vaše finance.

Ale hodí se i další různá pomoc...od drobných pomocí v úkonech jako je pomoc z pravopisnou korekturou webu, překladu do AJ, spravování různých oblastí projektu...

Tak zejména třeba pomoci vytvořit oficiální logistiku projektu, zázemí projektu, jež se třeba může stát žadatelem již existujících NADACÍ a GRANTŮ...

A tedy pomoci k získání financí pro realizaci projektu NADACE NEBESA NA ZEMI ...financemi z jiných nadací a fondů.

Tyto zdroje by poté byli dál přerozdělovány k vyhlašovaným projektům...a zejmena pak k soutěžím.

Projekt má i své vlastní zdroje, jako je vydávání knih, jakožto vznikající médium má možnosti poskytování reklamního prostoru spřízněným organizacím a projektům...kde jedna ze součástí projektu je i tvoření jakých si ekologických zlatých stránek...no a pak i spoluúčast při realizaci nápadů a jisté provizi, jež by byla dál používaná k podpoře a vzniku dalších nápadů a projektů...tedy takové perpetu mobile...které třeba jednou bude tak silné a stabilní, že bude schopno skrze spuštěné nápady i přejít do nějakého nového systému, jako je třeba systém bez peněz...kde by prostě se zázemí projektu vyvinulo do takové podoby že by podporovalo růst individuálních talentů jako všeobecný cíl růstu člověka...a prostě poskytovalo podporu každýmu kdo přijde se zajímavými nápady k realizaci NEBE NA ZEMI.

 

 

 

SPOUŠTĚCÍ PROJEKTY

 

projekt číslo 1

vznik nadace, zázemí pro projekt,legislativa,

podmínky k vytvoření konekcí s partnery

snaha získat dotace z různých fondů a grantů, jiných nadací.

zajištění zdrojů

vyhlášení prvního ročníku soutěže

*

 realizace první ročníkové knihy (zprvu asi nebude vycházet každý rok)

NEBESA NA ZEMI

PRAKTICKÝ PRŮVODCE PRO ČLOVĚKA VE 21. STOLETÍ JAK ŽÍT V HARMONII S PŘÍRODOU

více zde

 

 

 

*********************************************************************************************************

Vaše finanční podpora projektu může velmi pomoci

číslo účtu, kam lze poslat vaší podporu 

 2701447891 / 2010