cesta pokojného bojovníka

kniha
cesta pokojného bojovníka
https://www.martinus.cz/?uItem=35282
 
 
film- kniha je 100 x lepší
https://www.youtube.com/watch?v=G-2KJMPtKDc
krátký spot z filmu
https://www.youtube.com/watch?v=zlciAvDjnR4
 
 
 
 
 
učení 12 bran
https://www.martinus.cz/?uItem=5690
 
 
 
 
12 bran k osobnímu růstu
Duchovní cvičení začíná na zemi, ne ve vzduchu. Na cestě k osobnímu růstu projdete dvanácti branami, které nabízejí osvícení. Podstatou knihy amerického spirituálního učitele Dana Millmana je sdělení, že vývoj člověka, jeho osobní a duchovní růst zahrnuje 12 bran, kterými je třeba projít. Je to neobyčejná životní univerzita s dvanácti ročníky, kde se v každém roce vyučuje jednomu důležitému předmětu. Přečtení této knihy ve vás nastartuje pozitivní změny; prohlédnete, začnete přemýšlet o mnoha věcech a získáte mnohem hlubší vhled do své vlastní psychiky. Přitom si uvědomíte, že toho sami sice hodně víte, ale až dosud jste si mnohé z toho nedokázali uvědomit. Začnete nahlížet na všední dny novýma očima. Obsah kapitol tohoto vzrušujícího duchovního díla je vhodný pro každého, bez ohledu na kulturní prostředí, výchovu nebo víru. Dvanáct bran osobního růstu lemuje cestu k až dosud skrytým možnostem. Je to způsob, jak se přiblížit svým nejtajnějším přáním. Při četbě této knihy si uvědomíte postupnou a cílenou touhu dosáhnout vrcholu lidského poznání. Vydáte-li se na tuto cestu, pak se vám naskytne příležitost objektivně zhodnotit vaši minulost, pozitivně přemýšlet o své budoucnosti a žít v přítomnosti. Cesta je volná, váš osud vás volá – a nekonečně trpělivý Duch vás očekává. Pochopíte, že každodenní život je vaší nejlepší duchovní školou. Jakmile se vám podaří zřetelně zahlédnout v zrcadle života svůj obraz, dospěli jste do stavu, kdy dokážete věci, o kterých jste se neodvážili ani snít.
 
 
PRVNÍ BRáNA: 
Objevte svou hodnotu
Nezáleží na tom, jak jste inteligentní, přitažliví či talentovaní – protože vzhledem k pochybnostem o tom, zda za něco stojíte, máte sklony mařit vlastní snahy a podkopáváte své vztahy s okolím.
Život je plný příslibů a příležitostí – otevřte se mu a užívejte jich, naučte se vážit si vlastní, vám vrozené hodnoty a sami sobě prokazujte stejnou úctu, jakou věnujete ostatním.
Tím, že objevíte svou hodnotu, osvobodíte vlastního ducha.
DRUHá BRáNA: 
Zaktivizujte svou vůli
Ve vašem nitru dříme nespoutaná síla ovládající vaši vůli, duši i srdce. Síla, která neucukne tváří tvář nepřízni osudu. Stačí, když budete mít na paměti důvod, vizi, která vás přivedla sem na Zemi – vizi, která vás pozvedne ke hvězdám – do hloubi oceánů i do výšin, kde sídlí duše. 
Dříme ve vás mocná a silná vůle a čeká na vhodnou chvíli, aby se mohla projevit.
 
TŘETí BRáNA: 
Dodejte energii svému tělu
Vaše tělo je jediná věc, která vám musí vydržet po celý život. Tvoří podstatu vaší pozemské existence. Dopřejte mu tedy energii, obohaťte svůj život tím, že zlepšíte jeho funkčnost. 
Postrádáte-li vitalitu, pak máte šanci s tím něco dělat; A jste-li zdraví, ani pak vám v aktivizaci nic nebrání. 
Kdybyste přestali pečovat o své tělo, kdy byste potom žili?
ČTVRTá BRáNA:
Naučte se hospodařit s penězi
Peníze nejsou ani božské, ani prokleté, mají však v sobě jistou energii. 
Jako láska či strach mohou prospět nebo vás svázat. Když si ujasníte cíle a využijete svých schopností, můžete nasekat slušné prachy, můžete si dělat, co vás napadne, můžete si splnit nejtajnější přání. 
Pokud je však chcete užívat s rozumem a s rozvahou, pak se rozdělte a udělejte něco prospěšného i pro ty, kteří žijí kolem vás.
 
PáTá BRáNA:
Ovládněte svoji mysl
Díváte se na svět z podivného úhlu vaší víry, znalostí a zkušeností. Svět je v podstatě odrazem vaší mysli. Teprve potom, co se vaše mysl rozjasní, rozpoznáte pravou skutečnost, přesně takovou, jaká je. 
Co asi uvidíte, až vám spadnou slupky z očí?
 
šESTá BRáNA: 
Důvěřujte své intuici
Pod naším běžným vědomím se skrývá další temné, dětinské vědomí – pokladnice snů, strážce instinktů. 
Naše podvědomí vlastní klíče ke studnici moudrosti, jasného nazírání a neutuchající síly. A nám nezbývá než se dívat, naslouchat a důvěřovat – sledovat své sny, pocity a instinkty. 
Kdybychom přestali důvěřovat vlastním smyslům, čemu bychom mohli věřit?
 
SEDMá BRáNA:
Přijměte své emoce
Emoce jsou jako vlny na moři nebo počasí na obloze, vzdouvají se a plynou podle vlastního řádu. 
City ovládnout nedokážete ani svým jednáním, ani silou vůle. 
Nejste tedy odpovědni za city; odpovídáte však za své reakce na ně. Přijměte své city bez výjimky, nebraňte se jim; nedovolte jim však, aby ovládly váš život.
 
OSMá BRáNA: 
Naučte se čelit strachu
 
Strach je skvělý sluha, ale zlý pán. Podobně jako bolest vás dokáže varovat, ale také zkalit život, nebo ho dokonce zkrátit. 
Strach se objevuje v mnoha převlecích a schovává se za fráze typu: Vážně o to nemám zájem. Nebo: Proč bych se s tím obtěžoval? Anebo také: Děkuji, nechci. Strachu čelíte každodenně – strachu ze selhání, z odmítnutí, dokonce i strachu být sami sebou. Vaše strachy nejsou pevnými zdmi, jsou jen překážkou. 
Odvaha není absencí strachu, je bojem proti němu.
 
DEVáTá BRáNA: 
Osvětlete stinná zákoutí své duše
 
V dětském věku jste čistí, úplní, otevření a opravdoví, učenliví, silní, hodní i zlí, poslušní i neposlušní, jste příslib do budoucnosti. 
Jak rostete, zříkáte se jistých částí své osobnosti, především těch, které jaksi neladí s obecným míněním. Vytváříte tak falešný pohled na vaši osobnost, temné síly se chytají příležitosti a vy nevidíte, jak mohou být zákeřné. 
Osvětlením stinných zákoutí duše se znovu scelíte, znovu budete opravdoví. Uvolníte energii, která ve vás dříme, spoutanou léty potlačovanou identitou, kromě ní najdete pochopení, pokoru i soucit.
DESáTá BRáNA: 
Přijměte svou sexualitu
 
Touha po sexuálním vybití, chuť na jídlo i hlad po životě jsou stejně tak přirozené jako oblaka na obloze či vlny na moři. 
Potlačováním či zneužíváním mocné síly pudů si vypěstujete posedlost, nutkání či pocity viny. 
Smyslem žití není rozmazlovat či zatracovat pudy, ale udržovat je, přijímat a moudře usměrňovat. 
Přijetím vlastní sexuality vzdejte hold své lidskosti.
 
JEDENáCTá BRáNA:
Probuďte své srdce
 
Láska je největší tajemství života. Je silnější než strach či osamění, provází vás mělčinami emocí až k břehům nekonečného bytí. 
Láska nedokáže žít jen ze samotných slov či citů, žije však z vašich činů, které vás přenášejí přes vlastní sobecké zájmy, přes pádné důvody a pohnutky až do míst, odkud můžete obejmout celý širý svět. 
Projevy lásky začínají drobnostmi – třeba vhledem do vlastní duše, která touží po láskyplném pohlazení, které však čeká vždy na opačné straně vrátek do vašeho srdce. 
Nejste tu proto, abyste se setkali se svým lepším já; jste tu proto, abyste se jím stali.
 
DVANáCTá BRáNA:
Služte světu
Služba je postoj založený na poznání, že svět nás podporuje, živí, učí, ale i zkouší, třebaže si to někdy nezasloužíme. 
Pochopení této prosté pravdy nás může pohnout k tomu, abychom se snažili splatit svůj dluh. Prostřednictvím služby rozdáváme, ale zároveň otvíráme svoji duši lásce, hojnosti a vnitřnímu míru. 
Jste-li prospěšní druhým, prospíváte zároveň sobě.
Žák porozumí věci jen formálně, učitel ji dokáže pochopit jako takovou a mistr ve svém oboru chápe její podstatu. 
V každodenní škole života jsme zároveň žáky, učiteli i mistry – dokážeme se poučit z minulosti, předvídáme důsledky našich příštích kroků a snažíme se chápat věci tak, abychom dokázali porozumět světu kolem
 
 
 
 
***********
 
 
 
*
 
Naší zem jsme nezdědily od našich předků, půjčily jsme si ji od našich dětí.
 
 
 
****************************************************