planetární meditace

 

Příběh o malém zázraku

Byla malá holčička a bojovala o život v inkubátoru,
Tehdy zoufalí strýc poprosil přes internetový portál lidi, aby se 
i přesto že jsou každý na jiných místech,v jeden moment spojily v meditaci a deset minut na malou Laurinku mysleli a dohromady posílaly holčičce na dálku energii.
V ten večer se stal zázrak. Malá Laurinka si sama vytrhla hadičku, kterou měla zapíchnutou v mozku, aby jí odsávala hnis, který jí tlačil na mozek a zabíjel.

Během noci se její stav stabilizoval natolik, že do týdne byla doma. Doktoři nevěřícně kroutily hlavami a malá Laurinka je dnes zdravá krásná holčička.
Tento příběh se skutečně stal a byl impulzem ke vzniku této aktivity

*******************************************************************
Když se v jeden moment spojila síla několika lidí a třeba že i na dálku , intenzivně posílaly svou energii v určitý záměr pomohli malé holčičce zachránit život.

co by mohlo způsobit, když se spojí milióny lidí a budou usilovat v nějakou společnou věc?

*******************************************************************

 

PLANETÁRNÍ TELEPATICKÁ MEDITACE A MODLITBA

Této meditace se může zúčastnit jakákoliv bytost, jakéhokoliv vyznání, víry, rasy,národnosti,
věku, pohlaví i životní situace a fyzického stavu. To co nás spojuje je láska v našem srdci, jakožto všudypřítomná univerzální energie.Tato aktivita operuje na principu toho, že každá bytost má v sobě obrovsky silný energetický náboj, jehož usměrňování tvoří individuální realitu a dohromady náš svět.
Planetární meditace se snaží využívat přesných momentů úplňků, novoluní, rovnodenností a slunovratů, jakožto záchytných momentů k dlouhodobé systematické společné práci.
Tyto astronomické momenty probíhají na celé planetě ve stejnou chvíly. Časy jsou sice po světě různé-z hlediska časového pásma, ale onen astronomický okamžik je stejný pro celou planetu zem. Je to ideální příležitost se pravidelně telepaticky propojovat.

Takovéto pravidelné propojení se stejným záměrem, třeba i jen po 10 minut, by mohlo vyrůst ve velké světové hnutí, které by velice jednoduchou, účinou a hlavně mírumilovnou formou,mohlo významě ovlivňovat momentální děje na naší zemi. Postupně je vědecky prokazováno,že společné telepatické, či mentální působení způsobuje velice zajímavé výsledky. Stejně tak síla modlitby.
Momenty úplňků, novoluní, rovnodenností, slunovratů....se střídají jako počasí ve svých časech...tedy néní privilegovaná nějaká skupina...její harmonogram je tvořen přírodnímy cykli, řádem a rytmem planety země...proto je v podstatě universální a pro každého vhodná...snadno zapamatovatelná a přirozená.
Ano stačí si jen ve správnou dobu přát...a pomodlit se...chvilku telepaticky pracovat.......je to ten nejmírumilovnější způsob od-boje jaký může být...podporuje vnitřní růst a práci na sobě...a nevyžaduje nic moc velkého k realizaci...neb se telepaticky lze připojit odkudkoli...stačí tak málo dělat pro změny...a výsledek může být tak velký..

Velice jednoduše popsaný princip této aktivity, by se dal popsat tak, že její spirituální základy věří a podporují individuální potenciál každé jednotlivé bytosti. Věří v individiulního vnitřního génia každé bytosti. Tento vnitřní génius je jakýsi poklad, dar pro tenhle svět. Tímto darem je osobní talent a sen. Jako hlavní autoritu, nestaví nic vnějšího, ale vlastní kontakt z jsoucnem...vlastní srdce. Tato aktivita podporuje myšlenku, že každá bytost má svůj vlastní kontakt s nejvyšší moudrostí, s nejvyšším guruem a učitelem ve vlastním nitru. Podporuje tedy a pracuje na principu, aby každý tvořil ze svého života to nejhezčí mistrovské dílo po jakém touží, aby každý tvořil svůj život snů, naplněných přání, kultivoval svou osobní sílu a moc a tuto energii, pravidelně v přesných momentech sdílel s ostatnímy a posílat svou energii a zároveň přijímat...tedy vložit svou energii do celku..a pak z celku přijímat vítr (energii) do plachet pro tvoření svých vizí podílel se tak svou osobní silou, energií na kolektivním vědomí a utváření naší reality.

Tato aktivita tedy podporuje vnitřní originalitu každého jedince a těží z invence každé bytosti, která do kolektivního vědomí přispívá svým kouskem vesmíru, JAKOŽTO DÍLEK SKLÁDANKY, z které tvoříme nový svět a realitu.
V této nové realitě každý dělá a žije to po čem touží a navzájem se oceňujeme. Základ takových myšlenek spočívá v představě, že náše individuální dary a talenty se navzájem doplňují. A v těchto individuálních manifestech, naplnění svých osobních přání, projevu naší osobní touhy realizace k níž máme přirozené vlohy je vložená osvícená společnost.
Základ celého tohoto obrazu tvoří představa, že jsme všichni jedna bytost, spojená jedním srdcem. Že každá individualita má v sobě božskou jiskru. Že jsme božské děti země, děti lásky...zázrak existence...život...a snažíme se naplnit tu nejradostnější představu o tom kdo jsme.

Lidé kteří by se pravidelně telepaticky propojovaly v jeden okamžik po celé planetě modlící se za pozitivní vývoj naší situace, by mohli mít velice silný vliv na to jak bude vypadat budoucnost. Můžeme se propojovat ze svých domovů a z místa kde jsme můžeme být i sami, ale ve společnosti stejně smýšlejících se mnohem lépe uvolníme a můžeme si zvolit, jakoukoliv formu propojení jež nám vyhovuje můžeme využít již existující meditace a techniky, můžeme se také připojit k jakékoliv podobné aktivitě podobné telepatických propojení
neboť takové telepatické meditace již existují a existují i v těchto přesných momentech..jen třeba o sobě nevědí navzájem. Nezáleží na tom jak se ta či ona meditace jmenuje či jestli jí pořádá ten či ten.Jestli dáváte přednost klidnému souznění v lotosovém sedu mezi klidnými lidmi..vytvořte si kolem sebe takovouto skupinu. Je-li vám sympatičtější divoké šamanské rituáli s ohněm, tancem a hudbou. Hledejte takovou skupinu. Je-li pro vás příjemné sedět u krbu, či svíčce, s čajem a jen tak mít hezké myšlenky a koukat se u toho do ohně i tak je možno se propojit.

SYNERGIE - znamená spolupráce, společné působení. Označuje situace, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než souhrn účinků jednotlivých složek. Někdy se symbolicky vyjadřuje jako
1+1=3

 

**************************************************************************************************************************************************

PERPETUM MOBILE


..generátor volné energie, funguje na principu ( teorie)že se část vytvořené energie neustále vrací do generátoru. Generátor má tedy jakési, vlastní dynamo, které je neustále udržováno vlastní energii v chodu...a to klidně na věky. Proto v zásadě stačí k tomuto dynamu, vytvořit spouštěcí princip - to co generátor zažehne...a operační systém, který umí přístroj správně koordinovat. To co přístroj zažehne, může být i něco jako baterie, která se při fungování generátoru nabije. Může mít i vlastní solární nabijející systém, či podobný jako rezervní zdroj. Poté už tedy stačí vymyslet operační systém...který bude umět prostě generátor ohlídat a usměrňovat požadovaným směrem...což je vývoj na věky...stejně jako zdroj...nevyčerpatelné energie...jež může tvořit přistroje...které při údržbě a inovaci můžou fungovat už navždy. No a pak už stačí jen maličkost ;o)...tedy samotný generátor.

Na těchto principech je i tvořen projekt Nebesa na zemi. Onen zdroj energie, je individuální lidský potenciál a dar a s tím spojená individuální vnitřní energie každého z nás, kde skrze své životy tvoříme individuální vlastní kousek vesmíru a dohromady celosvětovou realitu planety země. Tedy oním generátorem v tomto případě, je sám osobně každý individuální člověk.

Projekt nebesa na zemi, se v podstatě snaží stát pouze jakýmsi hřištěm, kde bude možno hledat svůj potenciál a dar. Vznikající nadace, by poté měla být onen spouštěč a operační systém. Spouštěč, ve smyslu...když někdo přijde se zajímavým nápadem a chutí se nějak seberealizovat, tak prostě nadace takovému nápadu dá zázemí a podmínky aby se mohl nápad zrealizovat. Tyto naše dary a potenciály, operují na základní teorii, která jestli je pravdivá, činí z této nadace nebe na zemi...perpetu mobile...dle této teorie...má každá lidská bytost své specifické poslání, nadání a dary. V těchto individuálních darech je poskládán nový svět. Tedy každý člověk v sobě nese dílek puzzle celého obrazu...proto jsou i všechna stvoření stejné hodnoty. Tyto zrealizované nápady by do sebe zapadaly jako nádherné mandaly...jakýsi balet kaleidoskopu. V těchto osobních seberealizacích je poskládaná zcela nová realita planety země. Dle této teorie, jsou všechna řešení v nás, řešení na všechny současné potíže, včetně zcela nové osvícené lidské společnosti a civilizace. Tyto individuální nadání, nejsou pouze užitečné, sloužící vyššímu dobru a celku, vše řešící a evolučně vzestupující, nejenže přináší dotyčné seberealizované a sloužící osobě vše co potřebuje k životu...ale hlavně...je to něco...co nás obrovsky baví, naplňuje...činnost která nás fascinuje, kterou milujeme.

Jako bratr a sestra je projekt nebesa na zemi doplněn projektem planetární meditace. Tato meditace vytváří jakýsi vítr do plachet...tedy energii, jež tvoří podmínky, klima, náladu...prostě sílu, jež jako proud energie připravuje prostor k hmotnému zásahu....jako kdyby ryla a kypřila půdu...do které pak je možno vložit semínko...tím semínkem je právě projekt nebesa na zemi...Tedy PM je jakýsi duchovní a spirituální rozměr...ono nebe....a projekt...n...na zemi...je pak nástroj jež je určen ke konkrétním zásahům do hmotného a materiálního světa...

 

.................
Perpetuum mobile
Každý rok na den země, proběhne festival nebesa na zemi, kde bude probíhat setkání myšlenkářů, vizionářů, vynálezců a všemožných projektů.
Festival bude mít dvě základní kategorie
a) hledání vizí budoucnosti - tedy ve fantazii načrtnuté možné varianty vývoje...tyto vize by měly fungovat jako inspirace pro tvoření skutečných projektů

b) hledání skutečných reálných projektů a zásahů

obě kategorie budou mít stejná témata...cca 15 témat obsahující kompletního průvodce pro člověka ve 21.století...

vybrané vize a projekty se zaznamenají do knihy a výstavy. Tato kniha a výstava poté vyjede až do dalšího ročníku festivalu cestovat všude možně.
Tato kniha se bude prodávat.
Část financí bude finanancovat samotný projekt, ta další tvořit nadaci a sílu k manifestaci projektů.
Zároveň zakoupení knihy bude i vstupenka na festival a právo volit, vybírat nejhezčí vize a projekty.
Tato kniha a výstava bude vždy iniciována na letní slunovrat....při celosvětové meditaci v přesný moment letního slunovratu. Letní slunovrat, je z hlediska planetární meditace, asi nejdůležitější meditací roku...lépe řečeno, náboj momentu letního slunovratu je svým charakterem skvělou příležitostí, aby se stal krásnou velkou celosvětovou oslavou ( což se již i v mnoha domorodých kulturách děje po celé generace)...celosvětová planetární meditace a modlitba v tento přesný moment slunovratu, je pak nádherná třešnička na dortě...kde, kdyby se jednalo o skutečné planetární shromáždění...kde by v kruzích po celém světě...tato meditace probíhala jako každoroční vyvrcholení celoroční práce....je to úžasná příležitost spojit lidskou rodinu po celém světě v jeden kruh, v jednu bytost, v jedno srdce...otevřít tak bránu do vyšších sfér reality a dělat kvantové skoky v našem vývoji
.......
Zjednodušený plánek k výrobě vlastního generátoru

Z naší první čakry vede neviditelný pruh energie propojený s jádrem planety, z naší sedmé čakry vede neviditelný pruh energie propojený s jádrem vesmíru. První čakra začíná v naší kostrči a sedmá na nejvyšším bodě naší hlavy. Energie tedy protéká naší páteří. Naše páteř je pak, něco jako energetické potrubí...světelný tunel...skrze který proudí energie (proto je dobrý pěstovat rovná záda). Dalo by se říci, že člověk je skrze tento energetický tunel...potrubí...zavěšen do hmotné reality času a prostoru, planety země.

(pozn. Naše vědomí, pak můžeme chápat jako nehmotnou část nás samích. Která existuje i v nezávislosti na tělesné schránce mimo čas a prostor.To je již pro pokročilejší...zde i začíná oblast astrálního cestování, lucidního snění, rozšiřování vědomí, kosmická geometrie apod.....zároveň úzce spojená z horníma čakrama...tedy 5,6,7.)

První tři čakry mají povahu zpracovávání pozemské reality. A jejich základní tok je směrem páteří od země vzhůru.Horní tři čakry nesou psychospirituální témata a jejich základní tok je z nebe dolů.
( pozn. Lidské tělo má dalších cca 40 tisíc různých energetických kanálků a center...zde se jedná o výběr těch základních a největších)

Hlavní téma první čakry, je přijmout své tělo, své ego, svou individualitu...říci životu ano. Hodit kotvu v přijmutí pozemské reality a všeho co to obnáší....tedy i nebezpečí a komplikace fyzické existence. Když se neschováš před deštěm - zmokneš, když se nenajíš - budeš mít hlad, když zavřeš oči před existencí predátorů - nějaký tě sežere. Další dvě...2,3...obsahují poté témata celé hmotné a fyzické existence.Energie teče od země vzhůru.

7 čakra je protipólem, čakry první...tedy je zde vědomí že jsi vše co existuje, součástí jednoty...otevření se inspiraci z hlubších rovin existence. zjednodušeně - intuice -Psychospirituální schopnosti, Komunikace s anděly a s bytostmi z jiných dimenzí, vidění aury, energetická gramotnost, mentální schopnosti, ...Čakry 6,5 obsahují poté všechny zbývající psychospirituální témata. Energie teče z nebe páteří dolů.
( pozn. Samozřejmě, všechny spolu různě souvisí a tok energií se různě míchá, jde opět pouze o zjednodušený koncept, uvádějící základní povahové rysi.)

Střed 4. čakra - naše srdce...má povahu prohlubujícího se rozměru...stále hlouběji...ani nahoru ani dolů...ale dovnitř...rozpouštění se dovnitř...rozpouštění se do našeho srdce...do lásky...

člověk ukotven kořeny v zemi a připojen anténou k nebi...je pak schopen energie z vesmíru a z planety země...přijímat ve svém srdci...kde se potkává země a nebe...energie z hora a zdola...a v tomto transformátoru tyto energie měnit na krev, která se rozlévá po našem těle a skrze naše činný v našem světě...

Takto ukotveny člověk na zemi ( praktický, zemitý, pragmatický) a v nebi ( otevřený, přijímající inspiraci z vyššího já) je poté připraven k seberealizaci.

Své poslání naleznete tak, že přijmete že čas i prostor jsou iluze a vše existuje pouze teď a tady...přijmete že z nebe k vám přichází inspirace- vše co vás potkává jsou lekce, jež vás vedou k nalezení svého daru a následnou realizaci....u toho stojíte pevně na zemi a chápete praktické potřeby svého těla.
Své poslání naleznete neustálím mířením do svého středu...pozorností k nalézání nejhlubší touhy vašeho srdce...a poté snahy dělání toho nejlepšího co umíte.

Nejefektivnější nástroj, jak se ladit na svůj střed a umět udržet svou pozornost a probuzené vědomí v každé vteřině života, je 20 min. denně meditovat( klasická uvnitřňovací technika/dennodenní praxe/ ideál v sedě- lotosový květ, rovná záda...efektivní je sledovat svůj dech a snaha být plně na něj koncentrován...výsledkem má být bezmyšlenkový stav v přítomnosti+ to co vyvstane). Jestliže nemáš čas, tak hodina.
Uvnitř brousíš svou pozornost na přítomnost a pak z tohoto bodu tvoříš venku....né naopak. 
Obrácený postup, zdá se být nefunkční, neb z tohoto vybroušeného stavu, můžeme mnohem efektivněji držet vědomí v přítomnosti, naopak to moc nefunguje.
Každopádně je dobré si k tomu vytvořit podmínky i venku...bez toho to také moc nejde...na skládce se medituje blbě.

Účastnit se planetárních meditací, je příležitost jak se připojit do proudu,kde získáte obrovskou energetickou podporu dosahovat mnohem vyšších rychlejších výsledků, jak brousit svůj vnitřní svět a sílu, z které pak můžete tvořit venku. Tedy v těchto momentech pravidelných meditací, můžete využít masivní podpory všech účastníků, včetně silných astrologických konstelacích plné energie.

Vaše poslání hledejte tam kde cítíte obrovskou radost, něco co vás až mysticky přitahuje...

To nejlepší co světu můžete dát je vaše štěstí...

aneb nejradikálnější a nejrychlejší záměr,jež je vše obsahující perpetuum mobile
(nejúčinější modlidba, směr a záměr ) - posvátné -

NECHŤ JSOU VŠECHNY BYTOSTI ŠŤASTNÉ

NEBESKÁ FLÉTNA
Z naší první čakry,jež je umístěná na konci kostrče u našeho řítního otvoru, vede neviditelný pruh energie, jež nás spojuje s jádrem naší planety země. Z naší sedmé čakry, na nejvyším bodě naší hlavy, vede neviditelný pruh energie, jež nás spojuje s jádrem vesmíru. Oboje připojení, nejsou jen špagátek...jsou to spíše rozvětvené kořeny, jež nás připojují do mnoha úrovní a vrstev existence. Toto nahoře a dole, reprezentuje základní dualitu, základní principy. Kde v základních principech jde zejména o kontrast - 
1. ČAKRA - EGO, VĚDOMÍ SVÉ INDIVIDUALITY, JEDINEČNOSTI, TĚLESNO, PRÁCE VE HMOTĚ A NA FYZICKÉ ROVINĚ 
7. ČAKRA - ROZPUŠTĚNÍ EGA, VĚDOMÍ TOHO ŽE JSME SOUČÁSTÍ VELKÉHO CELKU, JEDNOTA, NIRVÁNA, PRÁCE VE SPIRITUÁLNÍCH ROVINÁCH.


V naší páteři je pak umístěn celý zbytek světa, vesmíru a existnece. Je to jakási světelná nebeská flétna, umí vydávat ty nejkrásnější tóny v celé existenci...je jen na nás zda se na ní naučíme hrát.
Spodní tři čakry...jsou tématicky zaměřeny zejména na práci ve hmotě. Jejich povaha je že jsou živeny zejména energií ze spoda nahoru, kdy naše první čakra, nasává energii země, jak kojenec mléko od matky. Horní tři čakry, tedy fungují obráceně...jsou spojeny z tématy zejména na úrovních psychospirituálních. Každé z hlavních energetických center, je jako jakýsi ministr který má na starost nějakou velice významnou a specifickou oblast života...např. naše pátá čakra, jež je velice úzce napojená na hlasivky...má obrovskou práci se slovem, jež je velice významná magie manifestace člověka ve hmotě...néní náhoda...že naše ruce, mají jakousi osu...jako kola u auta...zrovna v místě...kde tuto čakru celou protínají. Naše 6 čakra, třetí oko, je pak místem silných mentálních spirituálních sil...je zde připojení do andělských říší, od sud vedou kořínky energetických vláken k duchovním světelným mistrům do nejzašších míst vesmíru... Naše třetí čakra je pak místem naší osobní síly, jakásy elektrárna, vede z ní neviditelný zlatý pruh energie, jež nás propojuje se sluncem a toto slunce pak, jako velký zesilovač projektuje náš vnitří svět do venkovní celosvětové reality. Naše druhá čakra, je pak jako velká matka, která nás propojuje se všemi vztahy v hmotné realitě...nejen lidskými...v druhé čakře je místo jakéhosi našeho květnatého života...jako kdyby každý náš čin...zanechal jakýsi drobné světelné vlákýnko, jež nás propojuje s našimy činny až na konec vesmíru...krom jiného, je to i místo učení naší kreativity, tvůrčnosti...vztahů, moci...atd...z určitého hlediska se druhá čakra podílí nejvíce na naší povrchové realitě...tedy toho co je vidět na první pohed...jak nám věci fungují. Samozřejmě že tenhle rozbor je nedostačující...všechny čakry se ovlivňují navzájem a zejména pak blískost různých center vedle sebe...se trochu o své témata dělí...proto slova jsou hodně propojeny z myšlenkamy...či naše kreativita s naší sexualitou....atd...
Je to tedy 6 hlavních energetických center umístěných v naší páteři. Jenže těch hlavních je sedum...tři spodní...fyzicko hmotné...tři horní psychospirituální...(jinak je pak dalších cca 40 000 všemožných dalších center , různých významů a velikosti..v zásadě si můžete představit propracovanost tělesných systémů...zde se bavíme o těch centrálních a nejduležitějších, jež poté tvoří mnoho podsystémů)
a mezi nimi je 4 čakra...střed tétonebeské flétny...je to naše srdeční čakra...

spodní čakry...nás propojují jako by směrem dolů...do jádra planety,ale také propojení s přírodnímy silamy a různými přírodnímy entitamy...elementárnímy bytostmi apod...horní čakry nás pak spojují zejména z nebem...směrem nahoru...z andělskými říšemy...energie do nás jakoby padá...natéká...ze spoda tedy zase vtéká...

náš střed...naše srdce...je pak jako nekonečná černá díra ...lásky...hluboká propast...jež vše v sobě rozpouští na lásku...vede na oba konce vesmíru...jak jádro země...tak universa...je zde skutečný středobod existence...jádro všeho...bydlí zde bůh...ve své nejčisčí podobě...
Tato nejvznešenější podoba nás samotných...je za hranicí individuality...za hranicí hmoty a prostoru...za hranicí času...
je to stav nirvány...kosmického orgasmu...jež je s námi na každém kroku...
tento stav néní nedosažitelný...naopak...
je to střed naší bytosti...je to to nejhlubší místo nás samotných...které je stále s námi...vždy a ve všech úrovních existnence...

v nekonečném okamžiku věčnosti...za hranicí času a prostoru...v našem TEĎ A TADY
...NON STOP...teď a tady máte non stop...po celou existenci...přístup do své nejhlubší podoby jež je ve skutečnosti jediný a všudy přítomný bůh...jež je projeven v každé částečce celé existence a vesmíru...neexistuje nic čím by nebyl...tedy neexistuje nic..čím by jsi nebyl/a ty...
Jseš sám/a v sobě...celý svět...celá existence...celý vesmír...všechny civilizace...všechna historie vesmíru...vše co se kdy stane...a stalo...
je přímo teď a tady ve středu tvé bytosti uvnitř tebe...
Nejsi žádnou obětí nějakých nahodilých situací. Jseš tak dokonalá multidimenzionální bytost jež zasahuje do absolutně celé existence, tak dokonale propracovaná a se vším propojená...že v každém tvém teď a tady se podílíš na tvorbě celosvětové reality a dějů v celém vesmíru.
Záleží na tobě, zda svou moc odevzdáváš vnějším činitelům...a to dokonce i těm, co píšou takovýto texty...tedy mě...a nebo rozvíjíš svůj vlastní vnitřní dialog s tou největší a nejmocnější silou v celém universu jež je nejen v tobě...ale přímo v tvém nejhlubším středu...ten nejvyostřenější bod sebe sama...(tehdy můžeš podobné texty brát jako inspiraci spolucestujícího na této cestě a sdílení moudrosti, jež při ní poznal).
Z tohoto hlediska, neseš přímou zodpovědnost za každou vteřinu svého života, za každé tvé teď a tady...všeho čeho se dotýkáš...čemu dáváš pozornost a energii...protéká přes tak dokonale propojený systém makrokosmu a mikrokosmu...že tím ovlivňuješ dění v celém vesmíru. Nejsi bezmocná ovečka...naopak...jseš velice silný tvůrce...jež má obrovskou moc tvořit realitu planety země.
A jak na to?
Věřím že každý výtvor z božské dílny má svůj účel....Prostě cesta vede k hledání a objevení svého talentu...něco co nás obrovsky přitahuje a naplňuje...činnost při níž se dostáváme do FLOWEE stavu...tedy jakéhosi tranzu...rozvojem tohoto talentu se pak před vámi začne rozkrývat životní poslání...
Když budete krásně harmonicky hrát na svou nebeskou flétnu...začnete proměňovat svou individuální realitu v nádhernou rajskou zahradu....
tedy čím hlouběji se budete nořit do svého srdce...čím hlouběji se budete snažit porozumět a naslouchat své nejhlubší podobě....čím nejintenzivněji každého svého ted a tady se budete snažit následovat svou nejhlubší moudrost...
tím více budete projevovat své božství a to kým skutečně jste...
kosmický orgasmus...nirvána...zázrak...perla na královské koruně boha jež je ve vašem srdci jakožto ta nejradosnější vize sebe sama

Z našich spodních čaker do nás proudí energie z matky země...z našich horních čaker do nás proudí energie z nebe...toto nebe a země se setkává v našem srdci...naše srdce tuto energii jako transformátor mění na krev...a pak skrze tuto krev rozlévá po celém našem těle...a pak skrze naše činny po celém světě...
Jsme multidimenzionální bytosti, kde vše co je kolem nás...nosíme uvnitř sebe...makrokosmos a mikrokosmos se prolíná...a proto voda v řekách je ve skutečnosti krev v našm těle...
Na naší nebeskou flétnu se začneme učit hrát tím, že začneme následovat naše nejhlubší volání...tu nejradostnější vizi sebe sama...následovat nejhezčí sen o sobě samém...a to vše se začne dít samo...
Pak-li že budeš následovat nejhlubší hlas svého srdce a dělat pro uskutečnění tohoto naslouchání to nejlepší čeho jseš schopen...svět se pro tebe promění v zázračné místo v kterém neexistují žádné náhody...ze všech událostí které se ti stanou v každém teď a tady se stane praxe následování této své vnitřní touhy...svět se promění ve školu, jež tě začne vyučovat jak tento svůj hlas následovat...jak ho proměňovat ve hmotu...jak tu nejvznešenější vizi o sobě samém začít realizovat...a jak svůj svět proměňovat nádhernou rajskou zahradu.

www.planetarnimeditace.webnode.cz ...je úžasný nástroj...jak lidi na celém světě v jeden okamžik propojit a podpořit se navzájem v naší seberealizaci...v tvorbě naší individuální rajské zahrady...a společně tak...z celé planety. Každý přesný moment úplňku, novoluní, rovnodennosti a slunovratu probíhá na celé planetě ve stejný okamžik. Když se v tento okamžik pravidelně telepaticky spojíme, vytvoříme masivní sílu, jež je mnohokrát intenzivnější než když se o to pokoušíme sami...sílu...ocitnout se ve svém středu...v jádru naší existnce a naší nejhlubší podobě v jednotě.
Po skončení meditace se vrátime do své individuální podoby...a můžeme tvořit svůj ráj...a protože by jsme se takto propojovaly...a vzájemě podporovaly...neb, by jsme toto telepatické propojení využívaly také proto aby jsme spojovaly svojí individuální sílu...v jednotu...a podpořily naše společné cíle...tak na globální úrovni budou probíhat celospolečnské změny...a v našich individuálních realitách by jsme naplňovaly svůj kousek ráje...a tak by se opět prolínal makrokosmos z mikrokosmem...kde spoustu malých individuálních rájů...by tvořilo jeden velký planetární ;o)

www.nebesanazemi.webnode.cz je hřiště - prostor...kde mohou lidé své talenty objevit...a pak...důležité...tvořit nástroje...které skutečně realitu budou proměňovat....tedy vedle pl.meditací, jež by tvořily energii pro manifesty...tzv.vítr do plachet...tak projkt nebesa na zemi...by měl účel již skutečně věci realizovat...tedy skutečné hmotné zásahy
 

taková ochutnávka nápadů...
např. 
1.diamantové čističky vody a křišťálově čisté řeky
v každém mlýnu v české republice...jež by pracovaly na nejmodernějších výzkumech...zvláště pak doktora Emotta, jež zjistil že se molekuly vody proměňují když se na ně různě působí. Tedy čističky, jež by zpívaly vodě...česaly jí skrze diamantové zářiče...filtrovaly přes moderní technologie...a samozřejmě to podpořit zásahy z venčí...jednoduše co nejde recyklovat apod...prostě nepoužívat...prostě si vody vážit...a to i manifestovat...tedy dělat pravidelně ceremonie žehnání vodě..třeba i jako součást planetárních meditací...kde by žehnalo ve stejnou chvíly milióny lidí na celé planetě...apod...
2 .projekt živého domu + křišťálově čisté ovzduší
..kde se pracuje z dvěma základnímy principy....ten první je že fotosyntéza je úžasný samoregenerační nástroj matky přírody...jež je schopen zcela úplně uzdravit ovzduší planety...včetně ozonových děr apod...né mávnutím proutku...stromu rostou pomaloučku...každopádně když se na světě začnou ve velkém masivně všude...na střechách...na ulicích...sázet stromy a květiny...miliardy stromů...biliardy květin...tak fotosyntéza vyžere vše negativní a ztransformuje na krásný čistý vzduch...ale samozřejmě nejde jen o fotosyntézu...fauna je tak ůžasná...že samozřejmě její kořeny čistí i zemi a mnoho dalších úrovní...ten druhý princip stromu...je že se s ním dá pracovat jak se stavebnicí...je možné ho ruzně kombinovat...a různě ho do sebe tvarovat....a tímto způsobem prostě můžeme sázet živé domy...pro budoucí generace...kde třeba 10 sekvojů mamutích...v kombinaci z několika baobaby...a dalšímy odrůdamy...jako i všemožných druhů ovocných stromů...je sázení stromů pro rodový kmen...tedy strom...v kterém by mohl žít celý jeden kmen...třeba tak jako ve filmu avatar...

JEDNA Z MOŽNOSTÍ JAK PRAKTIKOVAT PLANETÁRNÍ MEDITACI

.jako krásný způsob jak jí praktikovat se ukazuje ( nejčastější způsob jak jí děláme na medicínských kruzích)..každý zapálí svíčku...a pronese modlitbu...vznikne svíčkový oltář...kolem něj pak zpíváme OM...(přesný astrologický moment)... cca 10-20 min...vzniká portál...do OM ...do oltáře se dají říkat modlitby...je to jak přímá linka ke zdroji...modlitby s podporou všech po celém světě...mají pak obrovskou sílu....prostě jako kdyby takto odesílané modlitby měly 1000x silnější vyslyšení...je dobré kruh zajišťovat modlitbou - Vše odevzdáváme do tvých rukou náš bože, nechť se děje tvá vůle, věříme že vše dopadne lépe než bychom si kdy dokázaly představit.amen...
Oltář se dá dále ladit do krásy....křišťály...vůně...obrázky...karty ( je dobrý si u toho tahat rádce- na začátku- první karta- kde jsi 2. uprostřed oslavy- druhá karta- kudy vede cestě 3. na konci...po práci- třetí karta- kam dojdeš, když budeš následovat rady)....je hezký když na oltář každý dává něco blízkého svému srdci....tak vzniká sdílený prostor srdce...takový talisman se nabíjí...je dobrého pak nosit na srdci

Je dobré na oltář dávat dary...obylovyny, ovoce, zeleninu...a vše za co děkujete- množíte

U zapalování svíček ohňů...vůní...je dobré volat pomocníky...děkovat a žehnat ...prosit o podporu a ochranu anděly, zvířecí duchy, bytosti rostlin, světelné bytosti, spojovat se s kořeny, volat svůj rod...pradědy..prababičky...apod...

Můžete si založit svatý háj a kamenný kruh...
...
To vše násobí sílu...

 

Magický zvuk OM

říká se o něm...že je to první zvuk ve vesmíru..

zvuk je i jiný víraz pro vibraci...

z určitého hlediska je vše Vibrace...tedy i my vibrujeme na těchto vlnách.

Zpíváním této posvátné vibrace se můžeme dostat za hranice času a prostoru...ladit na se na frekvenci tohoto záračného zvuku,je jako chytit se energetického vlákna, jež jako výtah, vytahuje našeho ducha ze hmoty...a přenáší ho do vyšších frekvencí...

zároveň, pak-li že se dostáváme za hranice času a prostoru...vplouváme do energie a síly, jež je s tímto zvukem spojená...tedy například všech co kdy tuhle zázračnou mantru zpívaly...v podstatě se s nimi setkáváme ve věčné přítomnosti.

Když tomu připočtete silný astronomický moment, plný energie a všechny lidi na planetě, kteří tak zrovna činí také...

praktikovat planetární meditaci tímto způsobem...může přinést dotek...kontakt...z hlubinamy rozšířeného vědomí nekonečné věčnosti...

až třeba do jádra naší existence a prapodstaty...

Nad všechny teorie, je nejlepší si to vyzkoušet ;o)

ROK 3000

Za pár minut bude přesný moment letního slunovratu....v tento moment, v tuto přesnou vteřinu slunovratu,v tento astronomický okamžik....Ve velkém kamenném medicínském kruhu jednoho srdce, stálo v kruhu spojených rukou cca 80 lidí. Muži, ženy, starci, babičky, dospívající, děti, kojící matky, novorozeňata….prostě všechny věkové skupiny…zrovna zpívaly starou kmenovou píseň svých pradědů a prababiček….

....jsme jedno nekonečné slunce, navždy, navždy navždy
....jsme jedno nekonečné srdce, navždy, navždy, navždy....

….poté se v kruhu pomalu začla rozeznívat mantra OM …začátek mantry byl tichý….občas byl slyšet zvuk některého z dětí, které opustilo kontinuitu kruhu a tvořilo svou vlastní….svobodnou hrou uvnitř i vně kruhu…stejně tak občas nějaký pes či kočka proběhli skrz….i tak byli stále součástí tohoto kruhu….nikoho to nerušilo…zvuk mantry stále jako by nabíral energii a sílil…..OM se pomalu jako by slévalo v jeden hlas, přestože v kruhu bylo kolem 80 lidí…neznělo ani tak monotónně, ale spíše jako jedna bytost…. a to se také totiž pomalu dělo …jako by všichni ztrácely svou individuální jedinečnou podobu….a stávaly se jednou bytostí….už to nebyl jen rodinný kruh…byli jako kmen…jako kmen jednoho stromu….jejich tělesné schránky stály stále na svých místech a krom neviditelné záře kterou kolem sebe začaly rozlívat a hřejivé energie,která se nesla prostorem jako příjemné mrazivé šimrání, by se pro oko pozorovatele nedělo nic mimořádného….ale jejich spirituální duchovní a mentální podoba….tedy to co dělá z hromady kostí , masa a krve člověka…. To vědomí vložené do lidského těla …ta hudba

která dává tomu tělesnému robotu život …ta jiskra …to srdce lidského života ….tak to se ze své suverenity rozpouštělo do jednoty …. Už nestály v kruhu jako oddělené bytosti…slily se v jedno srdce 
…nebyli jen rodinou ....byli jednou bytostí…nedělaly jen jakýsi ideologický tradiční rituál, jehož role je manifestovat principy rovnosti a udržovat tak komunitu v rovnováze, při kterém si každý ve svých myšlenkách lítá kde chce a tento rituál vnímá jako stereotypní součást setkání…nedělaly povrchní rituál kdy člověk zpívá mantru OM a u toho přemýšlí co bude vařit k večeři…lidé v kruhu se na tuto mantru,na tento magický spirituální zvuk, který je také občas nazíván jako první vibrace ve vesmíru ...plně soustředí...tento zvuk je jako jakési lano, kterého se při plné koncentraci .. jejich vědomí tohoto proudu...chytá......jako provazu jakési lanovky...která jako na létajícím koberci odnáší jejich vědomí do hlubších rozměrů jejich bytí....tito lidé, stojící v kruhu prožívají silný spirituální prožitek ztráty sebe sama, ztráty ega a rozpouštění se v jeden celek…jejich těla zpívají mantru OM ….ale už nejsou tělem…jsou jedním spojeným vědomím,kde já a ty už není…už je jen já….najednou už nebyli jen jedním kmenem….pomalu se jejich vědomí začalo rozšiřovat dál a propojovaly se z kmeny po celé planetě, který v tento stejný moment slunovratu dělají to samé….po celém světě stojí lidé v podobných kruzích a zpívají mantru OM….už nejsou jedním malým kmenem jednoho stromu někde na planetě zemi…ale jejich vědomí se rozšířilo na velký lidský kmen po celé planetě…
…tento lidský kmen po celé planetě se slil v jedno srdce…jejich těla byli jakoby v hypnotickém spánku a vědomí kmene jako by stále stoupalo někam víš…či spíše hlouběji...nebyla to cesta vzhůru...ani dolů...byla to jakoby cesta do vnitř...která se rozpouštěla... ve vše venku...někam jako by za světlem….nebylo to tisíce zpívajících kmenů…byl to jeden kmen….a už to nebyla jen jedna planetární lidská rodina…byla to jedna bytost…jedno velké lidské zpívající srdce…a toto jedno velké lidské srdce se najednou začalo otevírat a splývat se srdcem všech zvířat…už to nebylo jen lidské srdce…toto velké srdce se začalo rozpouštět ve všem živém…nejednou bylo i všemi stromy, všemi květinami, všemi skálami a kameny, stalo se vší vodou, stalo se vším vzduchem, už to nebylo srdce všeho živého na planetě zemi…stalo se planetou zemí….planeta země ….krásná velká živá bytost….velké srdce plné života a lásky….už nebylo jen jedinou planetou zemí….ale všemi planetami ve vesmíru….všemi hvězdami….všemi …galaxiemi….celým vesmírem….jako by přestával existovat čas a prostor…jako by všechna omezení, hranice, oddělení splývalo v jedno….v jedno velké kosmické srdce…už byla jen láska…bez času, bez prostoru, bez omezení…čirá existence…jednota…nirvána…jedna jediná bytost v celém kosmu…podstata všeho bytí…jádro existence…nic a vše…holé nic v kterém je obsaženo celé bytí, všechna láska, veškerý čas a prostor, vše co se kdy stalo a i to co se kdy stane ve věčném okamžiku ...teď a tady….
Neexistovalo nic,co by bylo mimo…zde je vše…lidská těla,která v tomhle nic a zároveň vše…teď stojí ve velkém kamenném kruhu a zpívají mantru OM …jako by byli jen roboti z kostí,masa a krve,který právě připojili svůj kabel k hlavnímu zdroji….ten zdroj je jejich skutečné pravé já…až tahle meditace skončí,z toho všeho bytí se postupně budou vracet do své individuální jedinečné podoby…opět se jakoby oddělí z tohoto celku,kde není čas a prostor, ale pouze věčné teď a tady, kde existují všichni jako jeden,jako jedno velké srdce plné lásky a opět se postupně budou vracet do světa ...zpět do prostoru planety země...zpět do existence proudu času a nakonec do svých těl, jako originální svébytný jedinci…ale tenhle prožitek sebe sama ve své nejryzejší a nejhlubší podobě jim zůstane v paměti…budou opět obdařeny svým jedinečným egem, svou jedinečnou vůní a barvou…budou opět vydávat svou jedinečnou specifickou melodii…ale jejich vědomí zůstane jakoby trvale připojeno k tomuto zdroji….jakoby tento zdroj svítil shora na celou jejich bytost…jako kdyby jejich těla byli zavěšený neviditelným pruhem energie z tohoto jsoucna, do tohoto hmotného světla času a prostoru .... jako by byli jakousi loutkou na provázku z kterými toto všeho bytí, kde existují všichni jako jedna velká bytost bez času a prostoru, hraje divadlo v realitě hmotného světa. Prostě jakoby existoval jeden bůh,který je vším co existuje a hrál si takovou hru ....že se roztříští na nekonečné mnoho existencí, které obdaří svým vlastním jedinečným vědomím o sobě samém a tím tak nějak bude žít sám v sobě v nekonečně mnoho variantách spoustu životů….
Tenhle bůh byl jako slunce,které sedí v pohodě a v klidu ve svém křesle,má před sebou počítač a hraje si videohru jménem planeta země…a celý vesmír se všemi civilizacemi a existencemi na mnoha úrovních....ale zároveň je i vším ve videohře….celou svou velikost roztříštil jako obrovské zrcadlo,které se rozlítlo na nespočet malých střípků do tohoto světa….a tak cítí všechnu bolest i radost….není svrchovaným vládcem který si hraje divadlo jen pro své malicherné potěšení a bez soucitu je mu jedno zda někdo nebo něco trpí…on prožívá vše stejně…jako kdyby toto univerzum mělo své vlastní tělo,ke kterému vede nespočet kabelů a vše co se ve vesmíru děje, tomuto tělu skrze tyto kabely předává elektrické impulzy……podobně fungují i lidská těla, neboť energetický systém lidského těla je v podstatě takové klubko všech možných neviditelných energetických kanálů jež pokrývají kompletně celý povrch, ale i uvnitř a zejména kolem těla,jako jakási čidla, skrze které je celý tento robot zavěšen do hmotného světa. Jakoby, tedy ve skutečnosti, čas a ani prostor neexistoval…ale pouze vědomí ke kterému vedou jakési energetické kanály a vytváří iluzi světa. 
A tak to božské tělo a lidské tělo jsou ve skutečnosti jedna a ta samá bytost…je to jakýsi mikro a makrokosmos…jen to božské tělo, jako by k sobě takto mělo 
připojenou celou existenci….tedy jako by k tomuto božskému tělu, který je velké srdce jednoty byli připojeny všechna těla světa najednou a nejen těla,ale prostě celý hmotný svět…

...což samozřejmě tato informace proniká i do individuální tělesné schránky…takže vše je navzájem dokonale propojené….
Proto lidské tělo je jakýmsi nástrojem tohoto jsoucna, ruce, nohy, jazyk…a proto až tato meditace skončí a všichni se vrátí do svých těl, jako jedinečná barva a melodie…a jejich rozšířené vědomí se opět scvrkne pro potřeby všedního života, zůstanou i nadále připojeni ke zřídlu života celého universa.
Svou jedinečnou melodií budou souznít se všemi ostatnímy,nejen lidmi, ale celou přírodou a universem…v harmonickém orchestru jež hraje krásnou symfonii…a svou jedinečnou barvou budou tuto symfonii … a svou jedinečnou barvou ....budou tuto symfonii doplňovat krásným duhovým baletem, jež jako kaleidoskop v každém pohybu tvoří mandalu…

Až se navrátí zpět do svých těl, budou opět lidmi z omezeným vnímáním, jež se jakoby zkoncentruje pro detail přítomnosti. Jako by byli herci velkého divadla, který se vrací z porady z režisérem, kde proberou a nazkouší své role a pomaloučku se připravují že se zvedne opona a hra začne, všichni už stojí na pódiu a vědí že v momentě jak se opona zvedne, jejich vědomí jakoby zapomene na tuhle jejich pravou podstatu, díky níž budou schopni hrát svou postavu v dokonalé věrnosti, jako by to ani nebyla jen divadelní hra, ale jejich skutečná podoba.

Zároveň, ale jako by jejich vědomí zůstane osvícené touto jejich skutečnou podstatou a jako by, celým jejich tělem bude znít tichá melodie, jež jim to bude každou vteřinou připomínat. Ta melodie, jako by je hladila a sladce jim zpívala…miluji tě,jsi bytost lásky, chovám tě ve své náruči…ty jsi já a já jsem ty…budou hrát svou roli ve svém lidském těle a prožívat život svými 5 smysli těla, které má své hranice ve hmatu, chuti, zraku, sluchu a řeči. Doslova si svou svébytnou originální jedinečnou roli budou vychutnávat až do dna, ale jejich šestý smysl, intuice, jako by je neustále zalívala láskou, zářila na ně světlem na každém kroku a zpívala jim, jsi vše co existuje, všechno co kolem sebe vidíš, slyšíš, cítíš jsi ty, neboť, ty jsi ve skutečnosti já, bůh, prapodstata všech věcí, nekonečná láska…miluji tě…na věky věků a nikdy to nemůže být jinak, protože vše existuje pouze pouze teď a tady…čas i prostor jsou iluze tohoto světa, který jsem si pro sebe stvořil, jako místo k vyjádření mé lásky…jsi já a zároveň, svobodná bytost, kterou nadevše miluji, jako své dítě a tenhle svět je naše rajská zahrada…jsem s tebou na každém tvém kroku, jsi moje ruce, moje oči, moje slova, moje uši…čiň to nejhezčí a nejradostnější, co v sobě budeš nacházet….neboť to jsem já v tobě…tvá inspirace, jež k tobě zpívá tichou poezií lásky ve tvém srdci každou vteřinu tvého života na věky věků. Miluji tě mé dítě, jsi uprostřed velkého zázraku…ten zázrak se jmenuje život…jdi a žij jak nejlépe umíš…hledej a objevuj tu nejhlubší tu nejhlubší touhu ve svém srdci a pak dělej to nejlepší co umíš, aby jsi tuto touhu naplnil…proto tu jsi….jsi tu proto abys tvořil nový rozměr reality…další stupeň mého a tvého našeho prožívání a sebe utváření…existují jen možnosti…to co činí z tvého života to skutečné mistrovské dílo…je tvá možnost svobodné volby….neb právě ty jsi ten kdo musí vyjít kopec…neb ty jsi v reji dění života…ty vybíráš z těch mnoha možností tu jedinou kterou vyplníš své teď a tady…zde z míst všeho míru, je vše snadné…ale právě v tobě…v herci divadla zvaném svět…ožívají představy v reálné tvary a skutky…láska se transformuje z neuchopitelných energií v živý balet….jsi bytost lásky, světla, radosti…moudrosti, zručnosti…tenhle svět je stvořen k tomu, aby jsi se tak mohl prožít…nejenom v představách ale v reálných situacích, v kterých máš na výběr jít i jinudy než tou nejvyšší a nejhlubší cestou…ano i tudy můžeš jít…a můžeš experimentovat jaké jsou naše možnosti….ale pamatuj…ode mě přichází inspirace z tvého jádra…hledej všechny možné radosti, kterými můžeš náš svět zdokonalit…tak je tahle hra vymyšlená…jsi spolu autor tohoto velkého díla…právě tvá reálná zkušenost, tvé reálné prožívání skutečností světa…z tvého života tvoří skutečný most mezi ideály a zrealizovanou pravdou….tvá přímá konfrontace se skutečností hmotného světa….tvoří z možností realitu…z ideálů pravdu…ze snů skutečnost…
…ale vždy se ke mně vrať…vždy se vrať do svého středu a zde se mnou…s všeho mírem…proveď poradu o tom jak se tento směr kterým si vyšel…kterým si začal snahu o realizaci svého ideálu, svého snu v realitu…vyvíjí...přijď ke mě...prožít sebe jako mě...a spatři svou cestu z tohoto našeho všobjímajícího pohledu....

a pamatuj…že jediná cesta,která stojí za to dál nějak rozvíjet je vždy jen ta,která je v nejvyšším dobru všeho co existuje…..
Pamatuj že potíže, s kterými se na této cestě setkáš jsou požehnání, které ti posílám já…né abych tě trápil…ale aby jsi prožíval a mohl se konfrontovat z věcmi, díky kterým v tobě může krystalizovat tvá/naše vize…abys byl jako kámen broušen v diamant…všechny situace…a zejména ty těžké v tobě totiž rozvíjí tvé nadání a to tím že toto své nadání můžeš používat v praxi…pamatuj že já jsem ty a ty jsi já…tedy tvé nadání byla naše volba…tedy tyto podmínky, jež v tobě stimulují vývojové procesy…tato škola, kde jsi občas vystaven zkouškám…byla tvá vlastní volba…ponořením se do reality planety země…jsi zapomněl že to byla tvá volba…ale zvolil jsi tak ty…ještě než jsi vstoupil…ještě jako svobodná duše…jsme spolu namalovaly tvůj obraz…vybrali jsme spolu nadání,poslání, tvou misi kterou jsi se rozhodl na světě zkoumat, rozvíjet a realizovat…vybrali jsme kulisy v kterých jsi se rozhodl své nadání zkoumat….vytvořili jsme určitou osnovu…určitý plán…jak by se tvoje cesta mohla odvíjet….uvařili jsme spolu tvou osobnost…tvé hlavní charakterové rysy…trochu toho…trochu toho…smíchali jsme příběh tvé postavy s trochou příběhů jiných postav…a pak jsme nechali obrovský prostor improvizaci a experimentům jež ani já nevím jak mohu dopadnout…neb v sobě neseš jiskru mě boha tvůrce všeho co existuje a tak i ty jsi sám tvůrce…jsi mistr v tvoření své vlastní reality…máš svobodnou volbu dělat si co chceš…a díky tomu…život na planetě zemi, je skutečně živý experiment, na který pohlíží mnoho civilizací z mnoha dimenzí ve vesmíru a sleduje jak se zde život na planetě zemi vyvíjí…a občas jsou bytosti z jiných civilizací příběhem na planetě zemi tak uchvácení…že se sem rozhodnou také inkarnovat…někteří ..třeba jen aby ochutnali zmrzlinu a zažily stav trojrozměrné hmotné reality….jiní se rodí z plány technologií z jiných civilizací…či speciálníma dovednostma, jež posouvají hranice v uvědomování si lidí sebe sama…někteří se i inkarnují v bytosti fauny a flory…velice oblíbenou inkarnací mimozemských bytostí je narodit se na planetu zemi jako velryba, či delfín….

A tak mé dítě…právě opět procitneš ve svém těle….jsi spoluautor, této krásné hry jménem život, neboť jsem vše vytvořil tak dokonale, že právě ty, ve svém teď a tady, vším co tvoříš píšeš příběh našeho života v tomto zázračném světě
…..
OM pomaloučku doznívalo…lidská těla držící se za ruce v kamenném medicínském kruhu jednoho srdce pomaloučku opět plní jejich astrální duch…duše…bytost…život..duše se vrací do svých těl….opona se pomaloučku zvedá ….světla ožívají a hra v divadle planeta země s názvem
ŽIVOT V RAJSKÉ ZAHRADĚ…
Pomaloučku začíná…

Lidé dospívaly OM...opouští držení se dlaněmi ...jež tvořily kruh...zvedají ruce k nebi...a odevzdávají veškerou energii do atmosféry planety země až do jádra vesmíru...odsud jako kdyby rybář nahodil svůj prut nejdál jak umí…pak stahují dlaněmi energii do svého srdce .... a nakonec pokleknou…políbí matku zem..
A veškerou energii odevzdávají planetě zemi…ta přijímá tuto energii do svého středu jako krásný lék a hned jak ho nadechla ...jako výdech ho posílá zpět na povrch planety jako krásnou hudbu štěstí a lásky…která se projevuje v podobě obrovské hojnosti a krásy rozmanité přírody...zpívající ptáky……odraz slunce v jezírkách...jež tancuje s větrem ve vlnkách jako drobná baletka...bruslící na kapičkách rosy... …vůně květin a stromů... jež se rozlévá jako hřejivá vlna po celé planetě…právě pronikla i k lidem v jednom z mnoha medicínských kamenných kruhů…jako mrazivá elektrizující a hřejivá vlnka...jež probleskla jejich páteří...

....kteří klečící hlavou na zemi

...pomaloučku procitají…otevírají oči…a cítí hřejivý voňavý zázrak…který jako by jim zpíval skrze jejich srdce tichou poezii…VÍTEJ DOMA…vítej v rajské zahradě na zázračné planetě zemi...