nebesa na zemi

Tři hlavní pilíře projektu

1.       Pravidelný pořad, v kterém hosté odpovídají na zásadní existenční otázky kdo jsme A proč tu jsme. V první fázi půjde zejména o mezináboženský dialog, kde na stejné základní existenční otázky budou odpovídat nejvlivnější náboženské a fylozoficcké skupiny. Záměrem aktivity, je nalézt společnou fylozofii k tomu jak může probíhat celoplanetární mír, harmonie a spolupráce.

2.       Praktický průvodce. Multifunkční médium, jehož hlavní náplní bude tvořit konkrétní návody, recepty, projekty, řešení jak tvořit nebesa na zemi.

Pilíře praktického průvodce budou pravidelné pořady a media + nejvyditelnější část celého projektu – jakésy srdce, jež bude vše spojovat – festival, na kterém proběhnou soutěže, z kterých vznikne kniha a výstava, která bude celý rok šířena a podporována oslavamy z planetární meditací. Veškeré zisky, budou tvořit nadaci, jež bude podporovat konkreétní manifesty, projekty a osobní seberealizace.

 

3.       Planetární meditace. Pravidelné telepatické propojování v přesné momenty úplňků, novoluní, rovnodennosti a slunovratů. Tato aktivita bude zejména pěstovat nové přívětivé vědomí a klima na planetě zemi. Součástí bude energetická ochrana a podpora celého projektu. Důležitou součást by měly hrát vědecké výzkumy  a experimenty se skupinovou meditací a mentálním působením, modlidbou. Výsledky těchto výzkumů by měly sloužit i jako propagace celého projektu a jeho šíření. Např. Krátké hezké video, kterak zázračně tato technika něco způsobila a následná pobídka se do projektu přidat.

 

Celý projekt je vymýšlen v evolučním duchu, principů perpeta mobile, kde projekt sám sebe tvoří. Tedy ve chvíly, kdy projekt najde určitou stabilitu a soběstačnost, je stvořen ve všech ohledech jako samoregenerační nano organismus, jež trvale roste jako strom krok za krokem do nebe...a zároveň koření v matce zemi. Jeho hlavní ideou je že planeta země je živá bytost, na které je milióny forem života, která každá má svou úlohu. Mezi tyto formy života patří člověk a jeho lidský kmen, jakožto jeden zregeneračních organismů velké matky, zahradník planety země a anděl pro vše živé.

DÓMÉNOU projektu je teorie, víra, předpoklad, že každý člověk má svůj vlastní kontakt ze jsoucnem. Každý člověk je originál. Každý člověk v sobě nese dar, svůj potenciál, životní nadání a poslání. V těchto jednotlivých darech se ukrývá nový svět. Nebesa na zemi, by rádi pomáhly lidem tento dar oběvit a skládat tyto zrealizované dary jako puzzle v obraz nového harmonického světa, kde lidská rodina žije v absolutní harmonii z přírodou. Svět v kterém již neexistují peníze, který překonal všechny potíže počátku 21. Století. Svět do kterého se rodí lidé, kteří jsou zde vítáni jako krásný zázrak z nebe, jež v sobě nese do světa další krásný dar, při naší nekonečné cestě v tvoření ráje na zemi.

 

Soutěž vizí budoucnosti a projektů+festival a nadace+ kniha + kočovná výstava a přírodní oslavy

Každý rok proběhne v termínu kolem mezinnárodního dne země 22.4 festival NEBESA NA ZEMI.

Na tomto festivalu proběhne finále v soutěži, v které se budou hledat vítězové kategorií. Vítěze budou volit návštěvníci festivalu. Volební hlas bude zakoupený lístek na festival. Část peněz ze vstupenky půjde do festivalového banku. Tento bank bude tvořit nadaci, která bude vydávat finanční ocenění vítězným projektům + další hospodaření se zdroji k podpoře různorodých seberealizací. Do tohoto banku-nadačního fondu, budou plynout veškeré přijmy projektu. Jednou z aktivit této nadace bude hledat nový způsob výměny energie a zrušení peněz.

Soutěž - dvě základní kategorie

1. nejhezčí vize budoucnosti (fantazie- ve formě komiksů, obrazů a filmů), které by

inspirovaly ke tvorbě skutečných nápadů, vynálezů a projektů.

2. skutečné nápady, vynálezy a projekty .

Obě tyto kategorie budou mít 12 společných témat:

1. odpad a ekologická stopa člověka

2. globální stav a problémy životního prostředí

3. společnost a její fungování, globalizace, projekty budoucnosti, politika, nové světové

systémy,nová infrastruktura, proměna politiky, financí, medií komplexní transformace

4. ekologické stavitelství, přírodní architektura

5. zahrada, ekologické zemědělství a jeho produkty, péče o přírodu

6. zdroje energie, nové technologie

7. automobilismus a doprava

8. inspirace (návod) pro člověka ve 21.století, jak žít ekologicky

» ekologická domácnost, drogerie » ekologický život ve městě » ukázka životního stylu v

přírodě (rodina, ekodomeček, zahrada)

9. žena – alternativní ekologická péče o krásu

10. zdraví a strava – alternativní medicína, přírodní

léčitelství, biopotraviny

11. pedagogika a nové pedagogické směry, člověk a jeho schopnosti – fyzické,

mentální a spirituální

12. zábava a odpočinek

 

 

 

 

Ve všech 12 tématech festivalu v obou kategoriích budou vybrány tři nejlepší nápady,

které postoupí do hlavní soutěže bez tématického zařazení.

V ní budou oceněny 3 nejzajímavější vize budoucnosti a 3 nejpřínosnější skutečné

projekty

 

**************************************************

Jak projekt poroste, v knize by mohli být zobrazeny i všechny postupující vize a projekty. Tedy 12 témat ve dvou kategoriích...je vedle hlavní soutěže, dalších 36 projektů a vizí.

*****************************************************

Kniha bude nadále obsahovat doplňující informace o stavu planety k danému roku a speciální reportáže z festivalu, jako různá poselství apod. a dalších doplňujících soutěží a aktivit, jež může být třeba hudební soutěž na festivalu z které bude ke knize hudební CD. Kalendář planetárních meditací...apod.

+

DRUHÁ ČÁST KNIHY BUDE (pro sponzory) PLACENÁ INZERCE SLUŽEB A PROJEKTŮ, jež nabízejí všemožná řešení v duchu projektu.

...

Kniha bude nadále zpracována do výstav. V těchto výstavách bude také prostor pro sponzory – placenou inzerci.

Tato kniha a výstava bude iniciována na letní slunovrat, při planetárním schromáždění z planetární meditací na podporu těchto projektů a vizí.

Od slunovratu vyjede auto z kočovnou výstavou, jejíž součástí bude prodej a šíření knihy. Bude se účastnit festivalů, jarmarků, pořádat vlastní minifestiválky.  Součástí této kočovné výstavy, bude pořádání přírodních oslav z planetární meditací.

Zpočátku se dá očekávat, že bude jezdit jedno auto po ČR. Je v plánu projekt šířit do zahraničí a dále po celé planetě. Z tohoto hlediska, je možné že bude jezdit po celé planetě mnoho podobných automobilů.  V případném rozšiřování projektu se počítá s tím že každá oblast by potřebovala své vlastní regionální soutěže a zároveň i tak celý projekt bude pracovat z tématem decentralizace a otevřen kreativním flexibilním reformám.

Veškerý výtěžek z projektu bude využit na provoz projektu (tedy i třeba ocenění pro organizační tým..atd) a zejména pro tvoření nadačního fondu.

Tento nadační fond, vedle soutěží, bude mít hlavní náplň podporu individuálních seberealizacích a podporu projektů jež se snaží tvořit z našeho světa krásné místo pro život. Soutěž, poté bude jakýmsi hlavním produktem nadace, v níž se budou objevovat zejména různá celosvětová opatření a řešení.

Celý projekt je nastaven tak, aby sám sebe tvořil, tedy, aby příchozí nápady byli přímo v projektu a na projektu aplikovány. Z tohoto hlediska, z dlouhodobé perspektívy i samotné vedení a směřování tohoto projektu bude podléhat tomuto sebetvořícímu procesu a tím se dá očekávat že v budoucnu , tento koncept a řízení tohoto projektu bude vylepšeno, zreformováno a vyvinuto do dalších úrovní.

inspirace k zapojení do soutěže

JAK SI PŘEDSTAVUJEŠ ROK 3000?

1. https://www.youtube.com/watch?v=ydqwaHeCwVE&index=12&list=UUzYMy_BA_xOiXqMy3dQ07FA

2. https://www.youtube.com/watch?v=d84fxaMMYdY&list=UUzYMy_BA_xOiXqMy3dQ07FA&index=11

3.https://www.youtube.com/watch?v=DmCoShNlBwk&list=UUzYMy_BA_xOiXqMy3dQ07FA&index=13

4. https://www.youtube.com/watch?v=HnrR5EQ9ld8&index=10&list=UUzYMy_BA_xOiXqMy3dQ07FA

5.https://www.youtube.com/watch?v=Fn6SlqhiA8A&list=UUzYMy_BA_xOiXqMy3dQ07FA&index=8

6.https://www.youtube.com/watch?v=Ru6U84yGlT8&index=7&list=UUzYMy_BA_xOiXqMy3dQ07FA

VÍCE INFO O SOUTĚŽI

ZDE

**********************************

INSPIRACE JAK MOHOU VYPADAT VAŠE VIZE

zpracované do obrázkového komiksu

**********************************

PRASTARÝ POSVÁTNÝ KMEN 

 

 

Byl rok 3018 ...děti seděli kolem ohně a s nimi starý muž jménem MOUDRÝ KÁMEN. Moudrý kámen byl jeden ze stařešinů kmene...jež žil poblíž řeky Vltavy....malá osada... v srdci přírody...ale také srdce území zvané Evropa...a území srdce Evropy jež obývají kmeny posvátného Boiohaemia..
Kmen žil v tisíciletém živém domě - stromě...to byl dům...který kdysi zasadily aktivisti v dobách hodně minulých...tehdy na místě zvaném Praha...přímo na tom místě...kde vysadily tento tisíciletý rodný strom na skále nad řekou..z výhledem do krajiny...prý bylo tehdy jakési kyvadlo...tento dům zasadily tak...že zasadily několik stovek stromů do tvaru základů ...byli tam všemožné druhy...duby, lípa, pro tradici.....sekvoj pro výšku...baobab pro tlouštťku a sílu...třešeň a jabloň....a vše na co si vzpomenete...a pak se stromy do sebe různě roubovaly...neb někdy v těch dobách lidé zjistily...že strom je jak stavebnice lego...a dá se s ním různě hrát...jen to s ním trochu více trvá...


Kolem byla krásná příroda...řeka Vltava byla křišťálově čistá...voda protékala přes diamantové čističky...jež vodě zpívaly o lásce...a tím proměňovaly jejich molekuly v nádherné křišťálové obrazce...ale hlavně lidé vodu uctívaly...chovaly se k ní jako k velkému pokladu..

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

zÁzračné krystali VODY

Věříte, že slova mají vliv na to, jak se cítíme? S téměř každým slovem, které kdy promluvíme je spojen nějaký pocit či obraz. S každým slovem se nese zvuková vibrace, kterou vnímáme. A tak každé slovo byť jen myšlené uvádí do pohybu to, jak se právě cítíme. Zaposlouchejte se do slov jako vděčnost, naplnění, odpuštění, otřesné, děsivé, hrůzné. Zachytili jste ten rozdíl? První tři byla vlahým deštěm, vlídným a pokojným, ta zbylá vás naopak znepokojivě stahovala dolů. Čtěte pomaleji a jen na několik vteřin se u každého slova pozastavte - otřesné, děsivé, hrůzné, vděčnost, naplnění, odpuštění. Dokonce můžete mít sex nebo zažít milování. Naše slova mají vliv na to, jak se cítíme i jak se na věci díváme.

Dr. Masaru Emoto provedl v Hado Institutu rozsáhlý vědecký výzkum. Věděl, že každá lidská myšlenka má svoji frekvenci a lze ji změřit. Hledal ale způsob, jak prokázat sílu slova a myšlenky v hmotném světě. Vytvořil tedy hlubokým zmražením shodné vzorky ledových krystalů a na každý z nich poté opakovaně promlouval vždy jediné slovo – děkuji, hlupáku, láska, válka. Poté krystaly pozoroval pod elektronovým mikroskopem a výsledek byl pozoruhodný. Krystaly děkuji a láska byly symetrické a harmonické. Ale ty, které nazýval hlupáku a válka, měly zcela zborcenou strukturu, rozpadaly se. Experiment tedy opakoval, ale slova vyslovoval v různých jazycích, výsledek byl přesto shodný. My lidé jsme ze 70% voda. Pokud tato slova probudila zkázu malého krystalu, co teprve dělají s námi?

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

.vlastně tito lidé netvořily vůbec žádný odpad...po světě chodili jako andělé...zahradníci planety země...propojení s jádrem velké matky a také spojení s jejich kosmickým domovem ve vesmírů...jímž je jádro galaxie..všemohocí a všetvořící jsoucno...jako slunce všeho života...jež jim jako by po celé jejich časy zpívá...my jsme jedno...jedno velké slunce...jedno velké srdce...my jsme láska...na věky.

 

Dědečku Kameni...vyprávjej nějaký příběh...děti žadonily...a skákaly kolem ohně...

 
 
Tak tedy poslouchejte...děd začal vyprávět...vyprávění pohádek byl totiž jeho dar...skrze tyto pohádky děti učil tradice a zvyky kmene....každý v jejich kmeni má svůj dar...a proto každý dělá to co miluje...neboť dar každého je zároveň činnost kte
rá toho co jí vykonává činí obrovsky naplněným a šťastným...a tak třeba mají v kmeni toho co učí telepatii...další jak vystoupit z tělesné schránky a cestovat po galaxii v astrálním těle...jiný zase komunikuje s anděly....další rozumí řeči rostlin a vaří lektvary....jiní milují práci na zahrádce...pěstovat všemožné druhy zeleniny a ovoce...další miluje hudbu...další tvoří ozdoby...atak dále a tak dále...

 
Je tomu už asi tak tisíc let děti...Moudrý kámen začal vyprávět...co zrovna na tomhle území kde zrovna jsme...se lidé co zde žily začali spojovat a propojovat...jak víte náš posvátný kmen Boiohaema je srdce Evropy...je ve tvaru kruhu...tehdy před těmi tisíci lety si to lidé zde začaly uvědomovat...a začali kolem dokola celého území tvořit velké kamenné kruhy ...tyto kruhy sloužily jako jakési portály pro energii...jež z vesmíru zapouštěli do země světelné sloupy...a tak z tohoto území vznikl velký medicínský kruh...kterému se postupně začalo říkat posvátné území Boiohaema(jenž byl jeho původní a pradávné jméno)...neb naši předci nestavěli pouze tyto kruhy...oni se i začaly telepaticky propojovat...každý přesný moment úplňku, novoluní, rovnodennosti a slunovratu...se telepaticky propojovaly a modlili se za mír a bezpečí v jejich zemi...postupně u těchto kruhů dali stráže novodobých rytířů, jež ovládaly techniky telepatie...asijská bojová umění..a různé mystické techniky...tito rytíři...pokojní bojovníci...skládaly rytířské zkoušky a přísahaly na rytířský kodex...tito rytíři nebyli vojáci...byli to strážci života...na své stráži seděli v tomto kamenném kruhu v lotosovém sedu...bez hnutí v meditaci...kamenný kruh udržoval a násobil jejich telepatickou sílu...a tímto způsobem střežily hranice...byla čest být rytířem hraniční stráže a rytíři procházeli náročným výcvikem...na každé stráži byl oddíl těchto rytířů, kteří se na stráži střídaly...tímto způsobem vzniklo kolem území telepatická ochraná síť...diky níž v tomto srdci začla volně proudit láska a harmonie....každým dnem se tato láska prohlubovala a toto území se začlo zcela proměňovat....

 

..a dědečku kameni...promluvilo jedno z dětí...jednou nám vítr ve vlasech vyprávěl že v té době byli nějací politici, dokonce prý jakýsi prezidenti..jídlo se nepěstovalo v přírodě, ale prý někde v laboratoři...či se z té laboratoře něco házelo do přírody a to bylo poté v jídle které lidí zabíjelo...a ke všemu prý nebylo zdarma...ale v nějakých krabicích vězeních pozornosti zvané reklama a obchod..auta...peníze...továrny...spoustu odpadu...lidi byli plní zloby...děti prý chodily do nějakých krabic...kde je nutily několik hodin sedět a poslouchat nudné neužitečné informace...a dospělý chodily dělat nějakou činnost která je vůbec nebavila z které byli nemocní a slabí a život je nebavil....a vůbec spoustu hodně strašidelných věcí se prý v té době dělo...například když dítě něco neumělo a nebavilo ho to...tak na to dostalo doučování...a to co mu šlo, to kde mělo dary...se nepodporovalo tak jako dnes...je to vůbec možný že jsme byli někdy tak hloupý? 

 

 

....Děd se na dítě...které se jmenovalo šťastná hvězda....jo,jo...hvězdičko...máš pravdu...tak to opravdu tehdy bylo...ale už jen na chviličku...kdysi jsme měly prezidenty jejichž jména si už nikdo nepamatuje...používaly se peníze a vše co říkáš...ale prostě...lidi sami od sebe všem těm věcem přestali přikládat důležitost...a postupně skrze telepatické působení vše tohle změnily...ty věci se samozřejmě bránily...ale lidé jim přestali věnovat pozornost, přestaly používat tyhle peníze...přestaly kupovat věci od těch kdo je takhle věznil...spojily se...a začaly se podporovat navzájem...a pomalu si začly pomáhat i bez peněz a politiků...tak jak říkáš...děti přestali mučit v tom co je nebavilo a nešlo jim to...a naopak je začly podporovat v tom co jim šlo a kde byla radost...a právě tyhle děti, který začly vyrůstat s tím že byl podporován jejich potenciál...začaly vymýšlet tak úžasné vylepšováky ve společnosti a tak všude vůbec...že se tohle území začalo proměňovat v nádherný svatý háj.... ale hvězdičko nejen to...
V té době světem otřásala velká bída...začaly velké katastrofy...do Evropy se začalo stěhovat mnoho uprchlíků...neboť zbytek světa trpěl hlady a žízní...a zde se čím dál více začalo dařit...celý svět se začal zajímat co se to zde děje...a pomalu se tyto léčivé kruhy, telepatické meditace šířily po celém světě...

 

INSPIRACE

https://www.youtube.com/watch?v=DmCoShNlBwk&list=UUzYMy_BA_xOiXqMy3dQ07FA&index=13

 

 

 

 


a proto se tomuto našemu území začalo říkat posvátný kmen boiohaema...svatý háj...velké srdce uprostřed civilizace...velký medicínský kruh...
protože nikdo nečekal že ta malá zemička uprostřed Evropy...kterou si mocnosti brali bez ptaní...vytvoří nejudatnější bojovníky nové doby...doby změn...národa se lvem ve znaku...prastarý kmen...boiohaemia...mírumilovní duhový bojovníci světla a lásky...jež začaly uzdravovat celý svět...až všichni na světě přestali používat peníze, volit prezidenty a politiky...a lidé si začaly vládnout sami...
neb v těch dobách lidé ovládly své teď a tady...objevily své propojení se vším životem i ve vesmíru skrze své nitro...

 

(a můžete doplnit i hudební inspirací ;o) - https://www.youtube.com/watch?v=x7mY00w76OA

 

 


...no ale i po pravdě...ono svou roli sehrála i energetická gramotnost nového věku...kdy lidé začly umět číst myšlenky...a skrze svá energetická těla která zářila kolem nich...nemohli nic schovávat...každž nosil vše o sobě sebou...a tím že lidé tohle začaly umět číst...najednou byl císař nahý...žádná lež..nešla schovat...žádný škodlivý čin nešel schovat...neb lide začly umět číst energetické pole nejen všeho kolem...ale hlavně i lidí...a tak lidem nezbylo nic jiného než že začly být absolutně upřímní ...prostě nešlo nic schovávat...a tak s tím přestaly...a skrz původní strach a rozpačité časy...lidé dospěly k tomu...že je krásný žít a milovat...radovat se...a tak se z našich životů začal pomalu stávat zázrak...a proto dnes žijeme v nádherné rajské zahradě na planetě zemi...jedné z nejkrásnějších planet ve vesmíru...kam jezdí na dovolenou bytosti z civilizací celého vesmíru...

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FOTOAPARÁT, KTERÝ UMÍ VYFOTIT ENERGETICKÉ POLE ČLOVĚKA

Kirliánův  fotoaparát

bioelektrografie (kirlianografie, elektrofotoniky, biofotoniky)

Tuhle situaci zná každý – vstoupíme do restaurace, dopravního prostředku, čekárny u lékaře… Všude jsou lidé, sem tam volné místo. Kam se posadit? Obvykle se rozhlédneme a instinktivně si vybereme. Co ale za naším rozhodnutím vězí? Je mozne ze každý člověk má kolem sebe vlastní energetické pole, které vysílá signály do okolí a vypovídá o jeho charakteru a momentální náladě?

 Toto bioenergetické pole se v Asii nazývá aura. Jsou lidé, kteří z ní poznají i zdravotní stav člověka a řadu dalších věcí. Jak se na toto tema diva veda zapadni civilizace?

Semyon Davidovich Kirlian (Семён Давидович Кирлиан), ruský badatel a vynálezce tzv. Kirlianovy fotografie, se narodil 20. února 1898 v Jekaterinodaru (nynějším Krasnodaru) v Rusku v rodině arménských přistěhovalců. Již v ranném věku se zajímal o elektřinu a měl pro její studium

velké nadání. Ještě před bolševickou revolucí v r. 1917, se Kirlian zúčastnil konference v jeho rodném městě, na které přednášel Nikola Tesla o možnostech fotografického zachycení korónového výboje. V roce 1930 se Kirlian vypracoval na místo elektrotechnika v Krasnodaru a oženil se s Valentinou Krisanovnou. V roce 1939 získal renomé jako nejlepší místní odborník na opravy elektrických zařízení a byl pravidelně zván, aby upravoval přístroje vědců a laboratoří v oblasti. V této době byl účastníkem předvedení vysokofrekvenčního d´Arsonvalova přístroje pro elektroléčbu. Přitom si všiml, že mezi elektrodami přístroje a pacientovou pokožkou občas přeskakuje malá světelná jiskra a zajímal se, jestli by bylo možné tento jev vyfotografovat. Nebyl prvním, kdo byl svědkem tohoto fenoménu, ale byl prvním, kdo se pokusil tento jev vyfotografovat a dále jej zkoumal. 

Experimentoval s podobným zařízením, ve kterém zaměnil sklo elektrod kovovými náhražkami, aby tak získal fotografie ve viditelném světle. Za cenu několika elektrických popálenin udělal neobvyklou a pozoruhodnou fotografii energetického výboje kolem své vlastní ruky. Během následujících 10 let se spolu s manželkou zabývali vývojem dokonalejšího zařízení, které nyní známe pod názvem Kirlianův přístroj. Použili vysokofrekvenční oscilátor jiskry, který pracoval mezi 75000 a 200000 cykly za sekundu. Vytvořili tehdy fotografie bez použití fotografického přístroje, pouze s pomocí elektrického proudu a fotografického filmu. Kirlianovi postupně přešli od používání statické fotografie k vývoji optického filtru, který jim umožnil důkaz fenoménu, úkazu v reálném čase. Viděli miniaturní ohňostroj světel a barev hrajících kolem jejich rukou. 

Po mnoha experimentech došli manželé Kirlianovi k závěru, že energetické vyzařování není závislé na elektrocharakteristikách fotografovaného objektu, ale na zcela jiných vlastnostech, které souvisejí s tzv. životní energií. Jejich aktivita začala přitahovat pozornost profesionálních vědců. Kirlian učinil kontroverzní prohlášení, že obrázek, který studuje, může být srovnáván s lidskou aurou. Experiment napomáhal jako důkaz existence energetických polí, které vytvářejí živé bytosti. Kirlianovi vytvořili mnoho fotografií listů různých rostlin a dospěl k závěru, že energetické vyzařování je souborem mnoha polí a emanací z nichž pouze některé v současné době dokážeme změřit (elektromagnetické pole, elektrické pole, optické projevy atd.), zatímco ostatní pole jsou jakési vyšší součásti polí, které neumíme měřit přímou metodou. Tyto vyšší součásti jsou velice jemnými vibracemi, kterými disponuje každá hmota na úrovni mezimolekulárních sil. Tyto částice nesou specifickou informaci o hmotě – jakési DNA hmoty. Díky této informaci, kterou nesou, vytvářejí energetický prostorový model předmětu. To znamená, že můžeme vyfotografovat auru celého listu stromu, i když z něho byla část odstřižena. Tentýž "prostorový model" je pravděpodobně zodpovědný za fantomové bolesti pacientů, jimž byla amputována část těla.

 

 

Focení aury a měření čaker 

 3D přístrojem vyvinutým v NASA  

https://www.astrosfera.cz/foceni-aury-a-mereni-caker/

 

Již v roce 1949 byly prověřovány možnosti zjišťování vznikajících onemocnění rostlin (které nebylo možno jiným způsobem odhalit) metodou Kirliana. V tomtéž roce Kirlianovi získali sovětský patent na svůj zásadní vynález - "metodu fotografování prostřednictvím vysokofrekvenčního proudu". Dalšími experimenty dosáhli zajímavých výsledků, které ukázaly, že Kirlianova fotografie může poskytnout zajímavý ukazatel, kterým je index osobního fyzického zdraví a může zvýraznit akupunkturní a akupresurní body lidského těla. Kirlianovi získali několik stipendií a vybudovali dobře zařízenou laboratoř v Krasnodaru. První vědecké pojednání o Kirlianově fotografii bylo publikováno až v roce 1961 v časopise Vědecká a aplikovaná fotografie. Vědecké instituce mimo Sovětský svaz začaly pracovat na Kirlianově fotografii v r. 1962. Semjon Davidovič Kirlian zemřel 4. dubna 1978

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

a propo hvězdičko...
už si si dnes procvičoval jak číst energii? A jak astrálně cestovat?
Že ne?
No tak...to bych vám měl vyprávět další pohádku....


*********************************************************************************


A jak vidíš budoucnost ty?

vždy 22.4. na den země
festival NEBESA NA ZEMI
PŘIJĎ SDÍLET SVŮJ DAR...pojď si hrát na to že je rok 3000 ...vytvoř podobný příběh...jak si představuješ že to bude vypadat v roce 3000? a ještě lépe...namaluj mu obrázky...jak lidé bydlí , co jedí...jak se baví....
je to jen fantazie...tak s radostí do toho.... ;o)
a že máš i skutečnej zajímavej projekt? NÁPAD...vynález? 
no tak ho přines ukázat

více zde-

HLEDÁNÍ VIZÍ A NÁPADŮ

 

 

Představ si osvícenou společnost, kde lidé přijaly svou spirituální i pozemskou podobu ...kde využívají svého ducha...a jsou si vědomi i chrámu svého těla...

Představ si svět kde se člověk vyvynul do jedné globální rodiny...kde hospodaří s celosvětovými zdroji z vědomím že planeta země je živá bytost, které jsou lidé vděčný a starají se o ní...

Představ si svět, kde se lidská populace spojila v jedenu velkou rodinu a do této rodiny zahrnula i všechny ostatní bytosti na planetě zemi...a dokonce přijala i svou roli v celém vesmíru...

lidská rodina, jako zahradníci země a andělé pro všechny živé bytosti, které na ní žijí...

 

.....představ si že v řekách teče voda...nejen díky moderním čističkám, které jsou v každém mlýně...které krom technického čištění i skrze výzkum dr. Emotta vodě zpívají pozitivní vibrace...a skrze další vynálezi jako jsou křišťály které vodu energetizují...rituály které lidé pro vodu dělají...ale i proto že si jí váží a nevypouští tam nečistoty....

Představ si svět, kde v řekách teče křišťálově čistá voda.....

 

 

kde se liidská kůltura snaží maximálně splynout s přírodu...kde lidská archytektura oslavuje nádheru přírodní rozmanitosti...a tak se obydlí buď snaží být úplně neviditelná...

 

 

...či se snaží maximálně kopírovat přírodu a doplňovat jí...a tak vznikají obydlí která vypadají jako kdyby byli součást země...a některé domy jsou i přímo živé...různě kombinovaný živý strom z hlínou a slámou...apod....

...na střechách vznikly permakulturní zahrady... využívá se např. nano bio energie ...různé solární panely ve tvaru listí a stromů....

kořenové čističky....silnice ve městech zmizeli do podzemí...a auta mají motory na principu fotosyntézi která čistí vzduch...

.......peníze již prakticky neexistují...neb je všeho dostatek...restaurace a obchody zdarma....člověk věří ve svůj spirituální rozměr a zaměřuje se na realizaci svého potenciálu, jímž poté slouží celku

člověk využívá i poznání že je energetická bytost - čakry...a tak i s tím různě pracuje...například jsou kluby kde se různě může energeticky nabíjet...

....nad věcmi které společnost vytváří se uvažuje z celé hluboké šíře existence věci...zda skutečně slouží v kompletním obrazu

toho kým se lidi cítí být a čím vnímají život na planetě zemi a celkově a v konečném schématu čím je planeta země ve vesmíru

 

 a tak třeba lidé vědomě odmítají některé věci třeba jen kvůli luxusu...neb třeba našli inspiraci u indiánů...rudého člověka...který také odmítl spostu věcí, kvůli prostotě ducha...ale hledí na lidskou kůlturu globálně...těží z každé moudrosti jež během evoluce na planetě zemi vznikla...

černé, žluté, bílé , rudé rasy...spojily moudroust a vytvořili novou kůlturu 

která využívá toho nejlepšího co se za celý proces evoluce člověk naučil

a tuhle moudrost posouvá dále

 

jedna z prvních věcí kterou tahle osvícená společnost řešila na počátku 

21 století

bylo 

EKOLOGICKÁ STOPA , ODPAD ČLOVĚKA

 

VS.

VYŠÍ CÍLE LIDSKÉHO A PLANETÁRNÍHO ŽIVOTA

 

a tak v těchto časech hledali ty nejmodernější , nejužitečnější

a zároveň

nejosvícenější nápady...

 

Pojďmě naši pozornost věnovat změně, a vystupňovat naši sílu, kuráž a odhodlání pro zrození Nového světa.
Světa, ve kterém víme, že nejsme odděleni, ale že jsme propojeni, kde nejsme vládci světa, ale kde jsme dětmi přírody, jejími partnery a léčiteli, světa, kde měnou, pro kterou pracujeme nejsou peníze nebo moc, ale Láska.


Jsme Tvořivé, Magické, Zařivé bytosti, a když propojíme svoje Srdce, naše vize a naše činy dohromady, tak jak se otočí kolo roku, můžem s ním skutečně otočit i svět.
Andrew Bartzis