NÁVODY A RECEPTY PODLE KATEGORIE


zde budou návody a recepty

produkty, firmy, služby

knihy, videa

roztříděný dle témat průvodce do příslušných podrubrik

témata jednotlivých rubrik z návody

Je vize postupně začít tvořit každoroční knihu v které budou z každé kategorie vybrány tři nové nejlepší projekty /doplněné vizema budoucnosti ve stejné kategorii/ .  V ideálním případě tyto projekty budou i oceněny a bude jim snaha poskytnout podmínky k realizaci, či rozvoji.

 
 
1. odpad a ekologická stopa člověka
2. globální stav a problémy životního prostředí
3. stav a problémy životního prostředí v ČR
4. ekologické stavitelství
5. ekologické zemědělství a jeho produkty, péče o přírodu
6. náhradní zdroje energie
7. automobilismus a doprava
8. inspirace (návod) pro člověka ve 21.století
(jak žít ekologicky)
» ekologická domácnost
» ekologický život ve městě
» ukázka životního stylu v přírodě
(rodina, ekodomeček, zahrada)
9. medicína a strava
» alternativní medicína, přírodní léčitelství
» biopotraviny
10. pedagogika a nové pedagogické směry
11. společnost a její fungování, globalizace, projekty
budoucnosti, politika, nové světové systémy
12. projekty
13. výstava o našich předcích, moudrost přírodních národů
a co se od nich můžeme naučit,
» výstava o přírodních národech na našem území
» výstava o přírodních národech z celého světa
» zamyšlení nad člověkem, člověk a jeho schopnosti
» světové kultury, filozofie, duchovní směry
14. soběstačnost, přírodní moudrost, lidová tvorba, řemesla
15. kde získat informace