mentalita úspěchu

 
film tajemství
CO MY JEN VÍME?
 
 
**********************
ZAJÍMAVÉ DOPLNĚNÍ
 
 
V knize se dovíte, že krom mentálního působení, je také dobré stát pevně na zemi a být praktický člověk. Třebaže v knize, je opět jednostraný pohled na věc, tedy se staví do opozice mentalitě úspěchu, tak v kombinaci zemitého člověka, který nezapomíná být i praktický a nestane se zavislý na pouhém mentálním působením .... můžete vytvořit velice dobrou kombinaci, kde můžete k dosahování a naplňování svých cílů užívat jak selského rozumu, tak ezoterické dovednosti. Stát pevně na zemi a hlavu mít vysoko v oblacích.
Tvořit energii pro své vize, ale také mít nohy a ruce a uskutečnit je.
 
oficiální text-

Tato kniha zdůrazňuje podstatné detaily, jež unikají ostatním „duchovním“ návodům na zbohatnutí. Na to, aby člověk zbohatl, rozhodně nestačí pozitivní myšlení! Lidé jsou mystifikováni autory, kteří tvrdí, že se stačí správně naladit a představovat si, že jsou bohatí, čímž si podle nich bohatství zhmotní!  Rose Rosetree na základě své schopnosti vidět a číst auru, ale také střízlivě hodnotit skutečnost, rozebírá, vysvětluje a na příkladech ze života dokládá tyto myšlenky i jejich praktické implikace.

Na rozdíl od ostatních knih, které na základě ezoteriky v současnosti zaplavují trh učením zhmotňování bohatství, tato zdůrazňuje podstatné detaily, jež ostatním autorům unikají a jež jsou protikladné k filozofii rychlého zbohatnutí. Rose Rosetree na základě své schopnosti vidět a číst auru, ale také střízlivě hodnotit skutečnost, rozebírá, vysvětluje a na příkladech ze života dokládá tyto myšlenky i jejich praktické implikace: Na to, aby člověk zbohatl, rozhodně nestačí pozitivní myšlení! Lidé jsou mystifikováni autory, kteří tvrdí, že se stačí správně naladit a představovat si, že jsou bohatí, čímž si podle nich bohatství zhmotní! Lidé, již výše uvedenému uvěří, se ve skutečnosti na rovině praktického života oslabují (a tím se programují spíš na neúspěch a finanční potíže, a ne na bohatství!) a spousta z nich trpí duchovní závislostí (což je něco úplně jiného než duchovní osvícení). Lidé, kteří jsou velmi bohatí, k tomu mají úplně jiné než čistě ezoterické či duchovní předpoklady: jsou to naopak zemití, pragmatičtí lidé s obrovským egem (hlavně ve smyslu obrovské sebedůvěry). Každý, kdo touží po bohatství, by si měl v první řadě poctivě zvážit, zda má na to, aby se vrhl prakticky do práce, podnikání, jednání s lidmi a dalších dovedností, a vytvořil si tak předpoklady pro výjimečný úspěch. Ti, kteří opravdu touží po bohatství a rádi by to skloubili i se svou duchovní stránkou, v textu najdou cvičení a rady pro úspěšné fungování rovněž na praktické (neboli materiální) rovině. Zajímavou součástí knihy jsou osobnostní profily známých boháčů provedené autorkou na základě jejich aury i osobního vyzařování, a to jak z hlediska jejich spirituality, tak i dalších vlastností.