FENOMÉN O STÉ OPICI
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................
 
inspirace
 
Děvče, které umlčelo svět na 6 minut
 
Jedenáctileté děvče Severn Cullis-Suzuki promluvilo v roce 1992 na summitu 
Organizace Spojených Národů. Stále platné!
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2xClA5uYn4Y#!
 
..........................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
Možná si říkáš, nač
všechna ta ekologie a všchny ty aktivity pro harmonický svět..člověk se stejně
 
 
nikdy
nezmění.Poslouchej tedy jeden příběh...
 
 
 
 
 
Zhruba třicet let vědci pozorovali japonskou opici druhu Macaca
fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička
opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v
potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou).
Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily
tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé
opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince;
ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými
brambory. A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá
skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo,
dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se
stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem! Stá
opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé
stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk
umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost,
po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.
 
 
 
 
 
Teorie, podle které když pracuje určité množství lidí v nějakém
směru, týká se to jen jich samotných. Existuje však bod, ve kterém stačí, když
se přidá jedna osoba a změní se hierarchie hodnot všech. Třeba zrovna ty jsi
ona stá opice....
 
Fenomomén sté opice byl následně vědci vyvrácen, nicméně v jistých
kruzích se stále považuje za reálný a fungující. Odborně se tato teorie začla
zkoumat pod názvem Morfologenetické pole.
 
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Morfogenetick%C3%A9_pole
 
https://harth.webnode.cz/zajimavosti/o-ste-opici/
 
..................................................
 
inspirace
 
partizánský zahradník
 
https://www.youtube.com/watch?v=3zIudtKTZss
 
Všichni potřebujeme čerstvé kvalitní potraviny, více pohybu a pobytu na čerstvém 
vzduchu. Jako společnost potom hledáme cesty, jak zajistit zdravé životní 
prostředí, šetřit vodou a ropou. Pěstování vlastních potravin namísto umělých, 
chemicky udržovaných a energeticky náročných trávníků by mnoho z našich problémů 
vyřešilo. Pro ty už rozhodlé doporučuji skvělou video inspiraci, jak jednotlivec 
zásadně změnil nejen trávníkový porost před domem, ale dnes i svoji komunitu.